Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Verschillen tussen leerlingen en scholen in het tijdig aanmelden voor een basisschool

Sinds 2015 hanteren de meeste basisscholen in Amsterdam een gezamenlijk toelatingsbeleid. Kinderen waarvoor een voorkeursformulier vóór de sluitingsdatum wordt ingeleverd, worden tijdens de stedelijke plaatsing geplaatst. Ouders of verzorgers die na deze datum hun voorkeursformulier inleveren, kunnen na de plaatsing alleen nog een basisschool kiezen die nog plekken beschikbaar hebben. Ongeveer tweederde van ouders/verzorgers levert het aanmeldformulier voor de basisschool tijdig in. Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) heeft in opdracht van de schoolbesturen verenigd in het Breed Bestuurlijk Overleg (BBO) onderzocht wat de achtergrond is van ouders die hun kind tijdig aanmelden.

Op scholen met loting worden kinderen het vaakst op tijd aangemeld

Voor kinderen met een risico op een onderwijsachterstand gebeurt het tijdig aanmelden het minst vaak. Dit zijn kinderen die opgroeien in een gezin met een lage sociaaleconomische positie. Op een beperkt aantal scholen in de stad wordt geloot omdat het aantal aanmeldingen voor de kleuterklassen hoger is dan er plaatsen zijn. Op deze scholen leveren de ouders vaker hun voorkeursformulier op tijd in dan op scholen zonder loting. Vooral kinderen zonder een risico op onderwijsachterstand gaan naar scholen met loting.

De bovenstaande bevindingen zijn in elk stadsdeel terug te vinden, maar er zijn ook verschillen tussen de stadsdelen. Voor leerlingen woonachtig en/of van scholen in stadsdeel Centrum en Oost wordt vaker een voorkeursformulier op tijd ingeleverd door de ouders/verzorgers. Voor leerlingen woonachtig en/of op basisscholen in Nieuw-West en Zuidoost wordt juist minder vaak een voorkeursformulier vóór de sluitingsdatum van de stedelijke plaatsing ingeleverd.