Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Woningmarkt regio Amsterdam steeds verder uit balans

De vraag van woningzoekenden in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) komt steeds minder overeen met het woningaanbod. De meeste huishoudens die in de MRA een woning zoeken, willen een sociale huurwoning of een betaalbare koopwoning. Het aanbod bestaat echter steeds meer uit dure particuliere huurwoningen. De vraag naar woningen in de MRA groeit bovendien sneller dan het aanbod. Steeds minder mensen kunnen een woning vinden die past bij hun wensen en inkomen.

Dit blijkt uit het tweejaarlijkse onderzoek Wonen in de Metropoolregio Amsterdam (WiMRA), dat in 2021 voor de derde keer is gehouden. Ruim 50.000 inwoners van 31 gemeenten in de MRA vulden een enquête in over hun woonsituatie, woonwensen en woonlasten. Begin februari is het eerste deel van het onderzoek al gepubliceerd, nu is het volledige rapport gereed, samen met alle factsheets op lokaal niveau.

Meer verhuizingen afgelopen twee jaar

De coronapandemie heeft de woningmarkt in de regio niet op slot gezet. De afgelopen twee jaar verhuisden zelfs wat meer huishoudens in de MRA dan de jaren daarvoor. Opvallend is dat meer starters een woning wisten te vinden. Tegelijkertijd nam de uitstroom van huishoudens vanuit de MRA naar de rest van Nederland toe. In 2019 en 2020 vertrokken 42.000 huishoudens naar elders in Nederland, in 2017 en 2018 waren dit er 38.000.

Hoe de voorraad in een gemeente en wijk eruitziet, bepaalt in sterke mate welke huishoudens er wonen én wie er naartoe verhuizen. Lage inkomens verhuisden vaak naar wijken met veel sociale huurwoningen en lage inkomens en hoge inkomens naar wijken met veel dure koopwoningen en hoge inkomens. Dit effect lijkt sterker te worden.

Krapte op de woningmarkt loopt op

Terwijl er meer werd verhuisd, liep de krapte op de woningmarkt verder op. De vraag steeg sterker dan het aanbod. In 2021 wilde 27 procent van de huishoudens in de MRA zeker verhuizen, fors meer dan in 2019 (25 procent) en 2017 (22 procent). Met name in de sociale huur (tot €752) lopen vraag en aanbod sterk uiteen. Een grote groep starters zoekt in dit segment, maar ook doorstromers doen dat. In de koop zijn er in alle prijsklassen tekorten, het grootst bij de woningen tot €296.000 en tot €438.000. Dit beeld is in meer of mindere mate in alle zeven deelregio’s van de MRA te zien.

Woningaanbod en woningvraag 2017, 2019, 2021

Woningvraag is groter dan aanbod. Zowel aanbod als vraag groeiden.

Alle recent betrokken woningen (periode 2019-2020) vormen het woningaanbod. Bij de woningvraag van doorstromers gaat het om huishoudens uit de MRA die hebben aangegeven zeker te willen te verhuizen binnen de MRA. De woningvraag van starters en vestigers uit binnen- en buitenland is bijgeschat met behulp van het landelijke onderzoek ‘WoON 2018’.

Vrije sector is noodoplossing

Particuliere huurwoningen in de vrije sector vormen een steeds groter deel van het woningaanbod in de regio. Deze woningen hebben een huurprijs vanaf €753, maar in de praktijk is de huur vaak ruim boven €1.000 per maand. In 2021 woonde 30 procent van de huishoudens die recent verhuisd zijn in een particuliere vrijesectorwoning, tegenover 25 procent in 2019. Veel woningzoekenden gebruiken de vrije sector als tijdelijke oplossing, omdat zij geen woning kunnen kopen en geen sociale huurwoning kunnen krijgen. Maar liefst de helft van de huurders in de particuliere vrije sector wil binnen twee jaar verhuizen. Belangrijkste redenen zijn de hoge huren en hun wens om te kopen.

Door de gestegen prijzen in de koopsector is het voor huurders steeds moeilijker om een koopwoning te financieren. 91 procent van de huurders die willen kopen, geeft aan de woning vrijwel geheel te moeten financieren met een hypotheek. Bij woningeigenaren is dit slechts 24 procent. Zij kunnen bij de aankoop van een nieuwe woning profiteren van de overwaarde van hun huidige woning.

Corona veranderde wensen

Eén op de vijf huishoudens heeft andere woonwensen als gevolg van de coronapandemie. Zij willen bijvoorbeeld meer ruimte om thuis te werken of willen nu graag een tuin. Verder geven minder huishoudens als verhuisreden dat zij dichter bij studie of werk willen wonen, wat waarschijnlijk te maken heeft met de mogelijkheden om meer thuis te werken.

Heeft corona uw woonwensen beïnvloed?

Corona heeft de woonwensen van de meeste huishoudens niet veranderd.

De meeste mensen in de MRA zijn tevreden met hun buurt. Bewoners geven hun buurt gemiddeld het rapportcijfer 7,7 en geen enkele wijk in de MRA scoort onvoldoende. Als gevolg van corona waren mensen meer thuis en hadden ze meer contact met hun buren, zowel in positieve als in negatieve zin. Bewoners zagen een toename van burenhulp in hun buurt. Het gemiddelde rapportcijfer hiervoor steeg van 6,7 in 2019 naar 6,9 in 2021. Aan de andere kant was er ook iets meer overlast van buren, vooral in gemeenten waar traditioneel weinig overlast is.

Over WiMRA

De genoemde cijfers zijn enkele resultaten van het onderzoek Wonen in de Metropoolregio Amsterdam (WiMRA). Het volledige WiMRA-rapport bevat een veelheid aan informatie over woningvoorraad, bewoning, woonwensen, verhuizingen, prettig wonen en duurzaamheid.

Naast het rapport zijn factsheets van alle 31 gemeenten beschikbaar en online dashboards met cijfers uit de enquête en over verhuizingen. Alle WiMRA-publicaties zijn te vinden in het dossier ‘Wonen in de Metropoolregio Amsterdam’.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam en de woningcorporaties die actief zijn in deze regio.