Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Dataset Kandidaten verkiezingen gemeenteraad Amsterdam

Tot 2022 was er weinig bekend het geslacht van kandidaten bij gemeenteraadsverkiezingen. De cijfers beperkten zich tot percentages en aantallen veroverde zetels en wethoudersposten. Historische cijfers van meer dan 50 jaar geleden waren niet digitaal beschikbaar. Deze dataset is met de hand samengesteld door (oud) medewerker Harry Stork. De lijsten zijn samengesteld met behulp van oude kieslijsten van het gemeentelijke Bureau Verkiezingen aangevuld met bronmateriaal uit het Stadsarchief van Amsterdam, oude kranten en andere historische bronnen.

Van een groot deel van kandidaten voor de Amsterdamse gemeenteraad is op deze manier de naam achterhaald en in veel gevallen ook hun geslacht. Voor dat laatste is gebruik gemaakt van de aanduiding (m) of (v) op het stembiljet, toevoegingen als ‘mevrouw’ of ‘mejuffrouw’ en waar nodig aanvullend onderzoek. Als het geslacht aannemelijk is, maar niet met honderd procent zekerheid was vast te stellen, is de kolom 'zeker' leeggelaten.

Er zijn kandidaten die niet in de categorie man of vrouw passen. Bij hen staat in de kolom 'Geslacht': 'Overig'. Voor sommige kandidaten is het geslacht onbekend. Bij hen staat in de kolom 'Geslacht': 'Onbekend'.

Bronnen

OmschrijvingCategorie
Kandidaten gemeenteraadsverkiezingen 1919-2022databestand

Beschrijving

Publicatiedatum
25 maart 2022
Wijzigingsdatum
10 juli 2024
Wijzigingsfrequentie
vierjaarlijks
Doel
Verzamelen en publiceren van (historische) statistieken
Contactpersoon
Sara Rubingh