Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Aardgasverbruik van huishoudens in de MRA

Er zijn in Nederland en de Metropoolregio Amsterdam grote ambities om het aardgasverbruik de komende jaren af te bouwen. Er wordt ingezet op de overstap naar andere energiebronnen en het energiezuiniger maken van de gebouwde omgeving. Daarnaast vergroot de stijging van de energieprijzen sinds halverwege 2021 de urgentie voor eindverbruikers om energie te besparen.

In opdracht van Programma Klimaatneutraal heeft O&S onderzoek gedaan naar het aardgasverbruik van huishoudens in 2022. Op basis van prognoses van het standaardjaarverbruik van netbeheerder Liander wordt duidelijk dat huishoudens in 2022 8 procent minder aardgas gebruiken dan in 2021 op basis van data tot en met september.

Het onderzoek geeft daarnaast meer inzicht in de factoren die bepalend zijn voor het totale verbruik en de reductie in 2022. Voor het verbruik speelt met name het bouwjaar van een woning een grote rol. In woningen van na 2000 wordt tot wel 50 procent minder gas verbruikt dan in woningen van voor 1945. De verschillen in termen van reductie in gasverbruik in 2022 ten opzichte van 2021 zijn een stuk kleiner. Gemiddeld genomen vindt er overal reductie plaats. Bij de kleine verschillen die ontstaan is het bouwjaar de belangrijkste factor. In oudere woningen wordt tot een procentpunt extra aan gasverbruik gereduceerd vergeleken met recenter gebouwde woningen.

Naast het effect van het bouwjaar komt naar voren dat er wat meer wordt gereduceerd in buurten met veel inwoners van 65 en ouder. Gebieden met het grootste aandeel ouderen (50 procent) reduceren daarmee tot ongeveer 1 procentpunt meer dan gemiddeld. Daarentegen valt de reductie wat lager uit op plekken waar 20 procent van de huishoudens (gedeeltelijk) uitkeringsafhankelijk is, maximaal twee procentpunten. Dat komt mogelijk doordat huishoudens in deze buurten minder mogelijkheden hebben om hun verbruik te verminderen, bijvoorbeeld omdat ze al langer zo min mogelijk gas verbruiken. Lokaal beleid is er dan ook steeds meer op gericht om huishoudens te ondersteunen met isolatiemaatregelen en energiearmoede te verminderen.