Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Geactualiseerde prognose: verbruik aardgas MRA daalt 19 procent

26 april 2023

Naar verwachting is het verbruik van aardgas in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) dit jaar 19% lager dan het gemiddelde over de periode 2018 t/m 2021. Dat blijkt uit een prognose van netbeheerder Liander en Stedin per april 2023.

Liander hanteert bij het verbruik van aardgas drie gebruikersgroepen: kleinverbruikers (met een aansluiting voor minder dan 40 m3 aardgas per uur), grootverbruikers (met een aansluiting voor 40 m3 aardgas per uur of meer) en gasmiljonairs (bij een verbruik van meer dan één miljoen m3 aardgas per jaar). In de data die we ontvangen van Stedin kunnen we alleen grootverbruik en kleinverbruik onderscheiden, waardoor het verbruik van ongeveer 31 gasmiljonairs bij de grootverbruikers is opgeteld.

Momenteel is de verwachte afname van aardgasverbruik het grootste bij gasmiljonairs (bijvoorbeeld grote tuinders, ziekenhuizen en industriële bedrijven): -24%. Bij grootverbruikers (bijvoorbeeld grotere winkels en instellingen) is de voorspelde reductie 21%. Kleinverbruikers (woningen en kleinere winkels) hebben naar verwachting 17% minder gasverbruik.

Vanaf februari 2023 zijn de cijfers over het aardgasverbruik aangevuld met data van netbeheerder Stedin waardoor de cijfers over de MRA nu compleet zijn. In de cijfers vóór februari 2023 is het aardgasverbruik van enkele gemeentes in de MRA (Aalsmeer, Amstelveen, Beverwijk, Bloemendaal, Heemskerk, Heemstede, Ouder-Amstel, Uitgeest, Uithoorn en Zandvoort) niet opgenomen.

Voorspelde verschil in jaarlijks gasgebruik in 2022/2023 ten opzichte van het gemiddelde verbruik in 2018 t/m 2021, MRA

Bron: Liander/Stedin, bewerking O&S, april 2023

NB: De laatste maand betreffen voorlopige cijfers en kunnen bij een volgende update nog wijzigen.

De gemeente Amsterdam en Liander werken samen om de voortgang te monitoren van de ambities van het ‘Actienetwerk 15% gas terug’ om dit jaar 15% aardgasverbruik te verminderen in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Deze voorspellingen worden elke maand geactualiseerd om te kunnen volgen of de ambitie wordt gehaald. Er zijn, voor de kleinverbruikaansluitingen, ook inzichten in het gasverbruik per gemeente beschikbaar.

Voorspelde verschil in jaarlijks gasverbruik voor kleinverbruik in 2022/2023 ten opzichte van het gemiddelde jaarlijks gasverbruik in 2018 t/m 2021 per gemeente

Bron: Liander/Stedin, bewerking O&S, april 2023

NB: De laatste maand betreffen voorlopige cijfers en kunnen bij een volgende update nog wijzigen.

Regionale netbeheerders Liander en Stedin monitoren op basis van gegevens van de energiemaatschappijen nauwgezet het verbruik van aardgas binnen het grootste deel van de MRA. Door deze gegevens te combineren met onder meer temperatuursinvloeden voorspelt de netbeheerder het totale jaarverbruik van aardgas. Dit wordt het standaard jaarverbruik genoemd. Door deze voorspellingen te vergelijken met het historische jaarverbruik is het mogelijk om te bezien of het aardgasverbruik in de MRA naar verwachting daalt.

Volgens CBS was de reductie van het aardgasverbruik in eerste helft van 2022 in Nederland 25% lager dan in dezelfde periode in 2021. Dit komt voor een deel voor het warme voorjaar in 2022. Ook speelt de grote reductie in de aardolie-industrie (deels vanwege het onderhoud aan raffinaderijen) een rol. De cijfers van Liander en Stedin over de MRA zijn gecorrigeerd voor temperatuursinvloeden en vergelijken het huidige verbruik met een langere historische periode om de structurele reductie van het aardgasverbruik in beeld te krijgen. Bij de productie van elektriciteit in Nederland wordt voor een deel aardgas verbruikt. In 2021 was dit volgens het CBS gemiddeld 46%. Dit verbruik is niet opgenomen in deze cijfers.

Gegevens over het aardgasverbruik van energie-intensieve industrie (zoals Tata Steel en de gasgestookte elektriciteitscentrale in Diemen) vallen buiten de cijfers van Liander, aangezien deze bedrijven een directe aardgasaansluiting op het Gasunie-netwerk hebben. Het verbruik van Schiphol is ook niet in de data van Liander opgenomen, maar ontvangen we van Schiphol. Het (voorspelde) gasverbruik over 2022 van Schiphol is vanaf november 2022 toegevoegd aan de data (in het segment gasmiljonair).

Dit artikel maakt deel uit van het thema
Deel deze pagina: