Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Geactualiseerd prognose: verbruik aardgas MRA daalt tien procent in 2022

28 september 2022

Naar verwachting is het verbruik van aardgas in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) dit jaar bijna 10% lager dan het gemiddelde over de periode 2018 t/m 2021. Dat blijkt uit een prognose van netbeheerder Liander per 31 augustus 2022.

Liander hanteert bij het verbruik van aardgas drie gebruikersgroepen: kleinverbruikers (met een aansluiting voor minder dan 40 m3 aardgas per uur), grootverbruikers (met een aansluiting voor 40 m3 aardgas per uur of meer) en gasmiljonairs (bij een verbruik van meer dan één miljoen m3 aardgas per jaar).

Momenteel is de verwachte afname van aardgasverbruik het grootste bij gasmiljonairs (bijvoorbeeld grote tuinders, ziekenhuizen en industriële bedrijven): -20%. Bij grootverbruikers (bijvoorbeeld grotere winkels en instellingen) is de voorspelde reductie 12%. Kleinverbruikers (woningen en kleinere winkels) hebben naar verwachting 7% minder gasverbruik.

In mei 2022 was de voorspelde reductie nog 4%. Uit een nadere analyse blijkt dat bij de gasmiljonairs destijds ook de afgesloten aansluitingen waren meegenomen in de dataset waardoor de reductie bij deze groep toen veel beperkter was (1%) dan nu het geval blijkt te zijn (20%). Hiervoor gecorrigeerd was de voorspelde reductie aan aardgasverbruik in mei 2022 7,5% in plaats van 4%.

Voorspelde verschil in jaarlijks gasgebruik in 2022 ten opzichte van het gemiddelde verbruik in 2018 t/m 2021, MRA

Bron: Liander, bewerking O&S. September 2022.

De gemeente Amsterdam en Liander werken samen om de voortgang te monitoren van de ambities van het ‘Actienetwerk 15% gas terug’ om dit jaar 15% aardgasverbruik te verminderen in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Deze voorspellingen worden elke maand geactualiseerd om te kunnen volgen of de ambitie wordt gehaald. Er zijn, voor de kleinverbruikaansluitingen, nu ook inzichten in het gasverbruik per gemeente beschikbaar.

Voorspelde verschil in jaarlijks gasverbruik voor kleinverbruik in 2022 ten opzichte van het gemiddelde jaarlijks gasverbruik in 2018 t/m 2021 per gemeente, september 2022

Bron: Liander, bewerking O&S. September 2022.

Mogelijk worden naar verloop van tijd ook inzichten over het verbruik van elektriciteit in de MRA daaraan toegevoegd. Ook bij de productie van elektriciteit in Nederland wordt voor een deel aardgas verbruikt. In 2021 was dit volgens het CBS gemiddeld 46%.

Regionale netbeheerder Liander monitort op basis van gegevens van de energiemaatschappijen nauwgezet het verbruik van aardgas binnen het grootste deel van de MRA. Door deze gegevens te combineren met onder meer temperatuursinvloeden voorspelt de netbeheerder het totale jaarverbruik van aardgas. Dit wordt het standaard jaarverbruik genoemd. Door deze voorspellingen te vergelijken met het historische jaarverbruik is het mogelijk om te bezien of het aardgasverbruik in de MRA naar verwachting daalt.

Volgens CBS was de reductie van het aardgasverbruik in eerste helft van 2022 in Nederland 25% lager dan in dezelfde periode in 2021. Dit komt voor een deel voor het warme voorjaar in 2022. Ook speelt de grote reductie in de aardolie-industrie (deels vanwege het onderhoud aan raffinaderijen) een rol. De cijfers van Liander over de MRA zijn gecorrigeerd voor temperatuursinvloeden en vergelijken het huidige verbruik met een langere historische periode om de structurele reductie van het aardgasverbruik in beeld te krijgen.

Gegevens over het aardgasverbruik van energie-intensieve industrie (zoals Tata Steel en de gasgestookte elektriciteitscentrale in Diemen) vallen buiten de cijfers van Liander, aangezien deze bedrijven een directe aardgasaansluiting op het Gasunie-netwerk hebben. Ook het aardgasverbruik van (delen van) enkele gemeentes in de MRA zit niet opgenomen in de gegevens van Liander, aangezien Stedin daar de regionale netbeheerder is van het aardgasnetwerk (Aalsmeer, Amstelveen, Beverwijk, Bloemendaal, Heemskerk, Heemstede, Ouder-Amstel, Uitgeest, Uithoorn en Zandvoort).

Dit artikel maakt deel uit van het thema
Deel deze pagina: