Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Amsterdamse Armoedemonitor 2017

  • Publicatie
  • 2017

Het percentage huishoudens met een laag inkomen daalt in Amsterdam sinds 2013 zeer licht, ongeacht welke inkomensgrens wordt gebruikt.1 Op basis van de inkomensgrens van 120% WSM is het percentage lage inkomens gedaald van 23,1% in 2013 naar 22,1% in 2016. In 2017 is deze daling doorgezet. Dit staat in de Amsterdamse armoedemonitor 2017.

De gemeente Amsterdam ondersteunt minimahuishoudens door hen zo veel mogelijk te activeren om de weg naar werk (terug) te vinden, maatschappelijke participatie te stimuleren en de inkomenspositie te versterken. De jaarlijkse Amsterdamse Armoedemonitor is een belangrijk instrument om de groep minima in kaart te brengen. Ook helpt de monitor bij het signaleren van nieuwe risico’s.

Deze publicatie maakt deel uit van het thema
Deel deze pagina: