Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

BinnenstadsEnquête 2023

In 2023 hebben ruim 7.000 Amsterdammers meegedaan aan de BinnenstadsEnquête. Dit onderzoek wordt jaarlijks uitgevoerd in opdracht van de Aanpak Binnenstad. Vast onderdeel zijn de rapportcijfers voor de prioriteiten van de aanpak. Net als voorgaande jaren scoort de binnenstad goed op de kenmerken mooi, reuring, gastvrij en veilig. Er zijn kleine voldoendes voor stellingen over thuis voelen, handhaving en uitgaan. Daarnaast worden er onvoldoendes gegeven voor onder andere het aanbod van woningen en winkels en de mate van overlast.

Downloads

Schommelingen in de rapportcijfers lijken beïnvloed te worden door de situatie rondom corona. In 2021, een jaar met lockdowns, zag men extra goed hoe mooi de binnenstad is. In 2022, toen er voor het eerst weer in grote aantallen toeristen naar de stad kwamen, gingen de rapportcijfers over de hele linie omlaag. Nu, in 2023, lijkt men weer vertrouwd met de drukte en liggen de meeste cijfers (weer) rond het niveau van 2021. Voor 5 stellingen is dit niet het geval: het oordeel over de aantrekkelijkheid van de horeca en winkels, de bijdrage van handhaving aan de leefbaarheid, zien hoe mooi het is in de binnenstad en graag in de binnenstad komen volgen een licht dalende trend.

In hoeverre bent u het eens met de stelling?

2021202220232021‑2023
ik vind de reuring en drukte erbij horen in de binnenstad7,16,87,0=
ik voel me veilig in de binnenstad6,86,76,9=
bezoekers uit binnen- en buitenland zijn welkom6,86,76,9=
ik zie op straat hoe mooi de binnenstad is7,06,66,6-/-
ik ben trots op onze binnenstad-6,56,5=
ik bezoek graag evenementen in de binnenstad5,55,56,1+
handhaving zorgt voor een leefbare binnenstad6,35,76,0-/-
het culturele aanbod in de binnenstad is vernieuwend6,15,96,0=
ik kom graag in de binnenstad6,15,85,9-/-
ik spreek graag af in de binnenstad5,85,55,9=
ik ga graag uit in de binnenstad5,75,55,9+
ik voel me thuis in de binnenstad5,85,65,8=
de horeca in de binnenstad is aantrekkelijk5,95,85,7-/-
in de binnenstad is de mate van overlast acceptabel4,84,95,2+
bezoekers uit binnen- en buitenland leveren een positieve bijdrage aan de bs5,35,15,2=
de binnenstad is voldoende groen5,04,85,0=
de winkels in de binnenstad zijn aantrekkelijk5,14,94,9-/-
in de bs is een goede mix van woningen, kantoren, winkels, horeca en cultuur4,74,74,8=
er is voldoende openbare ruimte voor bewoners4,6-4,5=
de binnenstad heeft woningen voor diverse doelgroepen-3,43,5=

1=helemaal mee oneens en 10 = helemaal mee eens, n=7.076

Tweederde van de Amsterdammers vindt de overlast van afval toenemen

In de binnenstad komen bepaalde vormen van overlast vaker voor dan gemiddeld. De overlast van afval wordt het vaakst gesignaleerd (92 procent) en vindt men ook het vaakst toenemen (66 procent). De toegenomen drukte zien veel mensen terug in een toename van de overlast van groepen mensen op straat (50 procent) en lange rijen (56 procent). Over de overlast van geluid en geur zijn de meningen verdeeld tussen gelijk gebleven en toegenomen (beide 38 procent). De overlast van wangedrag bleef volgens de meeste mensen gelijk (40 procent) en 24 procent ziet een toename.

Grafiek over de vraag wat men in de binnenstad de afgelopen 6 maanden heeft ervaren aan overlast met betrekking tot afval, openbare ruimte, groepen mensen, geluid, geur, drugs, alcohol, wangedrag, rondom water, straatdealen en anders

In de binnenstad is de afgelopen 6 maanden de overlast die ik heb ervaren van...

Overige thema’s BinnenstadsEnquête

De BinnenstadsEnquête beschrijft het oordeel van Amsterdammers over de ontwikkeling van de prioriteiten van de Aanpak Binnenstad. Thema’s die daarbij aan de orde komen zijn:

  • De belangrijkste thema’s voor het verbeteren van de leefbaarheid in de binnenstad
  • Het effect van genomen maatregelen, zoals het blowverbod op straat of de hosts
  • De ontwikkeling van de binnenstad en waarom men dit deel van de stad vooruit of achteruit vindt gaan
  • Hoe vaak en de redenen waarom Amsterdammers de binnenstad bezoeken
  • Overlast in de binnenstad
  • De favoriete plekken van Amsterdammers in de binnenstad
  • Verschillen tussen groepen Amsterdammers in hun oordeel over de binnenstad.