Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Consumptie en duurzaamheid in Amsterdam

De gemeente Amsterdam zet zich in om de stad en de wereld om ons heen leefbaar te houden voor mensen, dieren en planten. Meer inzicht in wat Amsterdammers belangrijk vinden bij hun consumptie(keuzes) kan de gemeente helpen om haar duurzaamheidsbeleid ten behoeve van een leefbare stad aan te scherpen. Vlees of vaker vegetarisch eten, tweedehands of nieuwe producten, lokale versus producten van ver weg kopen, zijn keuzes die aan bod komen in de enquête die door OIS is uitgevoerd.

OIS heeft middels een verkennende enquête onderzocht welke consumptiekeuzes Amsterdammers maken. Het gaat om een eerste peiling waarmee de buikbaarheid van een enquête voor de vraagstellingen rondom duurzame consumptie getoetst wordt. Deze cijfers moeten met enige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd: in de enquête is qua representativiteit enkel gekeken naar opleidingsniveau en leeftijd. Als de enquête periodiek uitgevoerd gaat worden, dan zal er een uitvoerigere steekproef gedaan worden die de representativiteit verbetert.

In de enquête is gevraagd naar de mening van Amsterdammers over duurzaamheid en de keuzes die zij maken op het gebied van voedsel en gebruiksartikelen. De enquête is gehouden in juli 2021 en is ingevuld door 1195 Amsterdammers. In dit artikel wordt ingegaan op de belangrijkste bevindingen uit de enquête.

Veel Amsterdammers hebben zorgen over het milieu en het klimaat

Een groot deel van de respondenten (89 procent) geeft aan zich zorgen te maken over zaken zoals de vervuiling van de aarde, uitputting van grondstoffen en de uitstoot van broeikasgassen (CO2). Meer dan de helft van de Amsterdammers maakt zich veel zorgen (55 procent), ongeveer een derde van de respondenten maakt zich enige zorgen (34 procent) en de rest maakt zich weinig of geen zorgen. Uit de landelijke CBS-enquête blijkt dat zo’n drie kwart van de ondervraagde Nederlanders zich enige of veel zorgen maakt over klimaatverandering.

Aandeel Amsterdammers dat zich zorgen maakt over zaken zoals de vervuiling van de aarde, uitputting van grondstoffen en uitstoot van broeikasgassen (CO2), uitgesplitst naar leeftijd, 2021

Aandeel Amsterdammers dat zich zorgen maakt over zaken zoals de vervuiling van de aarde, uitputting van grondstoffen en uitstoot van broeikasgassen (CO2). Te zien is dat 55% zich hier veel zorgen om maakt.

Een kwart van de Amsterdammers eet geen vlees

Er is in de enquête gevraagd naar de consumptie van dierlijke producten en andere leefregels. Meer dan een derde van de Amsterdammers geeft aan flexitarisch (minimaal 1 dag per week geen vlees/vis) te eten (36 procent). Elf procent van de Amsterdammers geeft aan geen vlees maar wel vis te eten en 10 procent geeft aan helemaal geen vis of vlees te eten. Het aandeel Amsterdammers dat aangeeft veganistisch te eten (helemaal geen dierlijke producten) is vier procent. Op basis van deze eerste resultaten lijkt in Amsterdam het aandeel dat ofwel geen vlees ofwel geen vis eet groter dan landelijk. Vervolgonderzoek dat meer vergelijkbaar is met het landelijke onderzoek zou dit moeten bevestigen.

Aandeel Amsterdammers dat bepaalde leefregels volgt als het gaat om eten , 2021

Aandeel Amsterdammers dat bepaalde leefregels volgt als het gaat om eten. 36% geeft aan flexitarisch te eten, 11% geeft aan vegetarisch te eten, 10% geeft aan vegetarisch te eten en 4% geeft aan veganistisch te eten.

Amsterdammers kopen het liefst vers voedsel uit de regio, maar doen dit relatief weinig

Er zijn weinig Amsterdammers (5 procent) die vaker dan één keer per week streekproducten kopen uit de regio rond Amsterdam (Noord- of Zuid-Holland, Utrecht of Flevoland). Een groter aandeel Amsterdammers koopt ongeveer wekelijks of maandelijks streekproducten (30 procent). Ondanks dat voedsel uit de regio relatief weinig wordt gekocht geven de respondenten wel aan het liefst vers voedsel uit de regio of het seizoen te kopen (71 procent). Er is in de enquête ook gevraagd naar de verkrijgbaarheid van streekproducten volgens Amsterdammers, zowel in het aanbod als de prijs van deze producten. Meer dan de helft van de Amsterdammers (58 procent) geeft aan dat zij niet weten waar ze streekproducten kunnen kopen.

Stellingen omtrent het kopen van voedsel uit de regio (Noord- of Zuid-Holland, Utrecht of Flevoland) of voedsel uit het seizoen, 2021

Mening van Amsterdammers over het kopen van voedsel uit de regio of uit het seizoen. 43% geeft aan te kijken naar het land van herkomst. 59% geeft aan rekening te houden met seizoenen en 71% geeft aan het liefst vers voedsel uit de regio te kopen.

Meeste producten worden nieuw gekocht door Amsterdammers

Kleding wordt vaak gekocht door Amsterdammers (46 procent koopt dit halfjaarlijks). Van de elektronische apparaten wordt de telefoon het vaakst gekocht (34 procent elke twee jaar). Andere producten zoals matrassen, meubels, auto’s en fietsgereedschap worden minder vaak gekocht: vaak maar een keer in de vijf of tien jaar. Behalve de auto of de fiets worden de meeste spullen/producten grotendeels nieuw gekocht door Amsterdammers.

Frequentie van aankopen van consumptiegoederen, Amsterdammers, 2021

Type aankoop van Amsterdammers voor de laatste keer dat zij spullen moesten vervangen. Behalve de auto of de fiets worden de meeste spullen/producten nieuw gekocht door Amsterdammers.

40 procent van de Amsterdammers gooit weleens iets weg wat gerepareerd had kunnen worden

Minder dan een derde van de Amsterdammers geeft aan rekening te houden met duurzame materialen bij aankopen (27 procent). Tegelijkertijd geeft de helft aan te repareren/huren of tweedehands te kopen omdat het een duurzame optie is (48 procent). Een andere reden voor de helft van de Amsterdammers om te huren/tweedehands te kopen is omdat het goedkoper is (49 procent). Meer dan een derde van de Amsterdammers geeft aan weleens iets weg te gooien dat gerepareerd had kunnen worden (40 procent).

Stellingen gebruik tweedehands, huur/leen en reparatiemogelijkheden, Amsterdammers, 2021

Mening van Amsterdammers over het gebruik van tweedehands, huur/leen en reparatiemogelijkheden. 48% geeft aan te repareren/huren of tweedehands te kopen vanwege duurzaamheid. 40% geeft aan weleens iets weg te gooien wat gerepareerd had kunnen worden.

Conclusies

Een groot deel van de Amsterdammers (89 procent) heeft zorgen over zaken zoals de vervuiling van de aarde, uitputting van grondstoffen en de uitstoot van broeikasgassen (CO2). Ongeveer een kwart van de Amsterdammers geeft aan geen vlees te eten en vier procent geeft aan helemaal geen dierlijke producten te consumeren. Er zijn veel Amsterdammers die het liefst groenten en fruit uit de regio kopen en maar weinig Amsterdammers die dit ook daadwerkelijk (meer dan wekelijks) doen. Het is aannemelijk dat Amsterdammers vaker regionale producten zouden kopen als er meer en beter bereikbare streekproducten verkocht zouden worden. Bij de aanschaf van gebruikersartikelen bij Amsterdammers domineert het kopen van nieuwe artikelen over het algemeen. Keuze voor tweedehands hangt samen met het type product dat Amsterdammers kopen. Zo worden matrassen vaker nieuw gekocht dan fietsen en auto’s. De helft van de Amsterdammers geeft aan dat een reden om te repareren/huren of tweedehands te kopen is dat het een duurzame optie is of omdat het goedkoper is. Tegelijkertijd geeft 40 procent van de Amsterdammers aan weleens iets weg te gooien dat gerepareerd had kunnen worden.