Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

De Staat van de Stad Amsterdam X, 2018-2019

De leefsituatie in Amsterdam is ten opzichte van 2004 verbeterd, de gemiddelde score op de Leefsituatie-index ging van 100 naar 105, en is sinds 2016 stabiel. Dat staat in de rapportage De Staat van de Stad Amsterdam. Deze monitor biedt een overzicht van hoe de stad er voor staat in termen van de leefsituatie en participatie van Amsterdammers op tal van terreinen. Het gaat daarbij om ontwikkelingen in participatie in de brede zin van het woord, zoals primaire participatie (op de gebieden werk, inkomen en onderwijs) en sociaal-culturele participatie.

Het biedt ook een overzicht van thema’s die daarmee samenhangen, zoals demografische ontwikkelingen en ontwikkelingen op de woningmarkt, economische ontwikkelingen, en de thema’s mobiliteit, duurzaamheid, gezondheid en leefbaarheid en veiligheid. De gegevens in de monitor zijn gebaseerd op een daarvoor opgezette enquête en daarnaast op vele andere (interne en externe) gegevensbronnen.

Lees ook het nieuwsbericht over De Staat van de Stad Amsterdam X.