Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Staat van de stad

De Staat van de Stad Amsterdam biedt een overzicht van hoe de stad ervoor staat in termen van de leefsituatie en participatie van Amsterdammers op tal van terreinen. De rapportage verschijnt om het jaar en is gebaseerd op cijfers over het sociaal domein die sinds 2000 door Onderzoek en Statistiek worden gemonitord.

Uitgelicht in dit dossier

Alles in Staat van de stad

 • De Staat van de Stad Amsterdam X, 2018-2019

  artikel

  De monitor De Staat van de Stad Amsterdam geeft tweejaarlijks een overzicht van ontwikkelingen op het gebied van participatie en leefsituatie in de stad. Uit de tiende editie blijkt dat het goed gaat met de stad, maar niet met alle Amsterdammers.

  Gepubliceerd: 19 september 2019

 • De Staat van de Stad Amsterdam X, 2018-2019

  publicatie

  De leefsituatie in Amsterdam is ten opzichte van 2004 verbeterd, de gemiddelde score op de Leefsituatie-index ging van 100 naar 105, en is sinds 2016 stabiel. Dat staat in de rapportage De Staat van de Stad Amsterdam.

  Gepubliceerd: september 2019

 • De Staat van de Stad Amsterdam IX, 2016-2017

  publicatie

  De leefsituatie in Amsterdam is ten opzichte van 2004 verbeterd. Van 2012 op 2014 was de gemiddelde score op de Leefsituatie-index niet veranderd; in 2016 is deze score weer iets toegenomen.

  Gepubliceerd: september 2017

 • De Staat van de Stad Amsterdam VIII, 2014-2015

  publicatie

  Het gemiddelde welzijnsniveau in Amsterdam is in vergelijking met 2004 toegenomen, maar van 2012 op 2014 gelijk gebleven. De leefsituatie ligt in de vier grote steden gemiddeld lager dan landelijk, maar het verschil wordt kleiner.

  Gepubliceerd: september 2015

 • De Staat van de Stad Amsterdam VIII, 2014-2015

  artikel

  Maandagavond 18 mei vond in de Stadsschouwburg Amsterdam de succesvolle conferentie 'De Staat van de stad, hoe ongelijk is Amsterdam' plaats. Vooraanstaande wetenschappers en experts beschouwden in minicolleges hoe Amsterdam er medio 2015 voor staat.

  Gepubliceerd: 19 mei 2015

 • De Staat van de Stad 2013

  artikel

  De afgelopen tien jaar heeft Amsterdam zich op veel terreinen positief ontwikkeld. De stad is voor velen aantrekkelijk, wat we terugzien in o.a. de toename van arbeidsmigranten uit de EU, een toenemend aantal (buitenlandse) studenten en young professionals en in gezinnen met kinderen die in de stad blijven wonen.

  Gepubliceerd: 9 oktober 2013

 • Gevolgen crisis vallen mee in Amsterdam

  artikel

  Amsterdam blijkt krachtig genoeg om de gevolgen van de financiële en economische crisis op te vangen. Wel blijven grote verschillen bestaan tussen bevolkingsgroepen en buurten in de stad.

  Gepubliceerd: 19 mei 2011

 • De Staat van de Stad Amsterdam VI, 2010-2011

  publicatie

  Na vooruitgang in de leefsituatie van 2006 op 2008 (van 100 naar 102) zien we dat de leefsituatie voor veel groepen Amsterdammers in 2010 gelijk is aan die in 2008 (beide 102), maar hoger dan in 2004 en 2006 (beide 100).

  Gepubliceerd: mei 2011

 • De Staat van de Stad Amsterdam V verschenen; 10 jaar Staat van de Stad

  artikel

  Het welzijnsniveau van Amsterdammers is tussen 2006 en 2008 verbeterd. Als gevolg van de economische voorspoed van de afgelopen jaren was er ook vooruitgang voor sociaal zwakkere groepen. De positieve trends maken dat Amsterdam er aan het begin van de huidige recessie op veel punten sterk voor staat.

  Gepubliceerd: 19 oktober 2009

 • De Staat van de Stad Amsterdam V, 2008-2009

  publicatie

  De leefsituatie in Amsterdam is ten opzichte van de voorgaande jaren in 2008 verbeterd (van 100 naar 102,3), bijna alle bevolkingsgroepen gingen erop vooruit. Amsterdammers met een werkloosheidsuitkering gingen er vanaf 2004 op achteruit.

  Gepubliceerd: oktober 2009

 • De Staat van de Stad Amsterdam III verschenen

  artikel

  Het welzijnniveau van de gemiddelde Amsterdammer is tussen 2000 en 2004 niet sterk veranderd. Wel zijn voor specifieke groepen en in de verdeling over de stad veranderingen zichtbaar. Dit blijkt uit De Staat van de Stad Amsterdam, een tweejaarlijkse rapportage die de participatie van Amsterdammers in beeld brengt.

  Gepubliceerd: 20 juli 2005

 • De Staat van de Stad Amsterdam III, 2004-2005

  publicatie

  Hoger opgeleiden, kinderloze stellen, mensen met werk, jongeren en mensen van Nederlandse afkomst of uit overige geïndustrialiseerde landen hebben een relatief gunstige leefsituatie-index. Lager opgeleide mensen, ouderen, alleenstaanden en eenoudergezinnen, en personen met een WAO- of bijstandsuitkering scoren onder het gemiddelde.

  Gepubliceerd: juli 2005

 • De Staat van de Stad II: hoe gaat het met de Amsterdammers anno 2003?

  artikel

  In Amsterdam zijn er in vergelijking met twee jaar terug minder uitkeringsgerechtigden, het gemiddelde inkomen is gestegen, het aantal minimumloners gedaald en de schoolresultaten zijn verbeterd. Hier tegenover staat dat er nog steeds probleemgebieden en probleemgroepen in de stad bestaan. Dit zijn een aantal uitkomsten van de onderzoeksrapportage 'De Staat van de Stad Amsterdam II', uitgevoerd door O+S in opdracht van de gemeente Amsterdam.

  Gepubliceerd: 4 september 2003

 • De Staat van de Stad Amsterdam II, 2002-2003

  publicatie

  De leefsituatie-index voor de gemiddelde Amsterdammer is gelijk gebleven van 2000 op 2002. Wederom hebben ouderen, lager opgeleiden, mensen met een uitkering of pensioen, mensen zonder baan of een laag inkomen, alleenstaanden en eenoudergezinnen, Marokkanen, Turken en Surinamers een slechtere leefsituatiescore.

  Gepubliceerd: augustus 2003