Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Discriminatiemonitor

Zeventien procent van de Amsterdammers ervaart discriminatie. Dat is meer dan gemiddeld in Nederland. Slechts een klein deel van de gediscrimineerde Amsterdammers maakt hier melding van. Gediscrimineerde Amsterdammers ervaren hun leven en de stad soms anders dan Amsterdammers die geen discriminatie meemaken.

Het aandeel gediscrimineerde Amsterdammers neemt de afgelopen jaren toe. Niet alle Amsterdammers ervaren discriminatie in dezelfde mate. Vooral Caraïbische, Marokkaanse, Surinaamse en Turkse Amsterdammers hebben ermee te maken. Ook Amsterdammers met een Hindoeïstische, Islamitische of Joodse geloofsovertuiging worden vaker gediscrimineerd. Hetzelfde geldt voor lesbische, homoseksuele en biseksuele Amsterdammers. De stijging van het aandeel gediscrimineerde inwoners is vooral terug te zien onder deze groepen, maar ook onder vrouwen zien we een stijging.

Grafiek over het aandeel Amsterdammers dat zich in de afgelopen 12 maanden gediscrimineerd heeft gevoeld

Aandeel Amsterdammers dat zich in de afgelopen 12 maanden gediscrimineerd heeft gevoeld

Vooral discriminatie op grond van huidskleur, nationaliteit en geslacht komt veel voor. Het gaat meestal om ongelijke behandeling en discriminerende opmerkingen. Ook ervaren Amsterdammers in de afgelopen jaren vaker discriminatie op de werkvloer. Zestien procent van de werkende Amsterdammers zegt gediscrimineerd te zijn op het werk. Ook hier zijn de meest genoemde gronden huidskleur, afkomst en geslacht. Wel zijn minder inwoners gediscrimineerd tijdens een sollicitatie. Bij sollicitaties speelt leeftijdsdiscriminatie vaker.

Slechts acht procent van de gediscrimineerde Amsterdammers maakt melding van de discriminatie. Ze denken vaak dat het geen zin heeft of achten de situatie niet erg genoeg. Veertien procent weet niet dat zij melding kunnen maken.

Visualisatie van de redenen waarom inwoners discriminatie niet melden

Redenen waarom inwoners discriminatie niet melden

Als Amsterdammers een melding maken, doen ze dat vaak binnen de organisatie waar de discriminatie plaatsvond. Het is ook mogelijk om melding te doen bij het Discriminatie.nl Regio Amsterdam. In 2022 zijn daar 681 meldingen van discriminatie gemaakt. Dat is iets lager dan in 2020 en 2021. In die jaren werden er relatief veel coronagerelateerde meldingen gedaan. In vergelijking met de jaren daarvoor is in 2022 wel een stijging te zien in het aantal meldingen. Net als eerdere jaren werden de meeste meldingen gemaakt van arbeidsdiscriminatie. Het gaat daarbij vaak om discriminatie op grond van afkomst of huidskleur.

Over de discriminatiemonitor

De afdeling Diversiteit wil zicht houden op hoe vaak discriminatie voorkomt in de stad en onder welke Amsterdammers het speelt. Daarom heeft O&S in deze discriminatiemonitor verschillende bronnen gebruikt om de aard en omvang van discriminatie in Amsterdam in kaart te brengen. Aan de ene kant gaat het om enquêtedata van de Veiligheidsmonitor, Regionale Enquête Beroepsbevolking en de Amsterdamse Burgermonitor. Aan de andere kant is er gebruikt gemaakt van de registraties van meldingen van het Discriminatie.nl Regio Amsterdam.