Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Evaluatie stembureaus Tweede Kamerverkiezingen 2023

Stembureauleden en -tellers zijn over het algemeen positief over de voorbereidingen en het verloop van de verkiezingsdag. Verbeterpunten zijn het pauzeschema en het wegbrengen van het materiaal. Dit blijkt uit de evaluatie van de Tweede Kamerverkiezingen die Onderzoek en Statistiek uitvoerde in opdracht van Bureau Verkiezingen onder alle personen die een taak hadden op een stem- of tellocatie.

Op 22 november 2023 vonden Tweede Kamerverkiezingen plaats. De organisatie van verkiezingen is voor de gemeente Amsterdam een complexe operatie.

Onderzoek en Statistiek heeft in opdracht van Bureau Verkiezingen een enquête uitgezet onder alle personen die een taak hadden op een stemlocatie of bij de centrale telling (CSO), om het verloop en de organisatie te evalueren. 2.242 stembureaumedewerkers (47 procent) en 396 medewerkers bij de CSO (53 procent) hebben de vragenlijst volledig ingevuld. De respons is goed verspreid over alle functies binnen stembureaus en bevat medewerkers uit alle stadsdelen.

Evaluatie werkdag op stembureau positief

Na de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 en de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 zijn vergelijkbare evaluaties uitgevoerd. Toen waren de uitkomsten veelal positief met betrekking tot de voorbereidingen en het verloop van de dag. Aandachtspunten waren de tijdsinvestering van de e-learning en het pauzeschema.

Ook dit jaar zien we een overwegend positieve evaluatie van de voorbereidingen en het verloop van de verkiezingsdag. Respondenten waren onder andere positief over het aanmeldproces en de voorbereidende trainingen.

De verkiezingsdag verliep volgens de respondenten goed. Het telproces werd als nauwkeurig en vlot ervaren, en ook door een groter aandeel dan tijdens de Gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Verbeterpunten die net als de voorgaande jaren terugkomen zijn het pauzeschema en het wegbrengen van het materiaal. Voorzitters waren in 2022 wel vaker ontevreden over het wegbrengen van het materiaal. Tot slot gaven stembureauleden aan dat zij niet elk bureau een geschikte locatie vinden voor volgende verkiezingen. Dit had te maken met het feit dat er soms sprake was van meerdere stembureaus op één locatie, de toegankelijkheid van het bureau of slechte voorzieningen.

Al met al beoordelen de stembureauleden hun werkdag met een 8,1. Dit is hoger dan in 2021 en 2022, toen de werkdag gemiddeld een 7,7 kreeg. Negen op de tien medewerkers gaf ook aan zich volgend jaar (waarschijnlijk) weer aanmelden om te werken op een stembureau tijdens een verkiezingsdag.

De CSO in de RAI krijgt een 7,9

Ook mensen die in de RAI hebben gewerkt op de verkiezingsdag maken een overwegend positieve evaluatie van de voorbereidingen en het verloop van de verkiezingsdagen. De verkiezingsdag op de RAI krijgt gemiddeld een 7.9. Dit is iets lager dan de eerdere jaren. Toch is een meerderheid van de respondenten positief over elk onderdeel van het verloop: van aanmelding tot het ontvangen van de vergoeding. Verbeterpunten die worden genoemd zijn het tempo van het tellen. Ook wordt de duidelijkheid van het invullen van het proces-verbaal als verbeterpunt gezien. Net zoals onder de stembureauleden, geeft negen op de tien respondenten aan zich volgend jaar weer aan te melden voor het werk bij de centrale telling.