Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Factsheet Wonen in Aalsmeer 2021 (WiMRA)

De gegevens in deze factsheet zijn afkomstig uit het onderzoek ‘Wonen in de Metropoolregio Amsterdam’ (WiMRA), gehouden in 2021. Het onderzoek bestaat uit een enquête onder huishoudens in 31 gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam.

In Aalsmeer wonen verhoudingsgewijs veel stellen met kinderen (36 procent). Gemiddeld in de deelregio ligt dit aandeel op 32 procent en in de MRA op 25 procent. Daarnaast wonen er wat meer stellen zonder kinderen 30 procent. Er wonen wat minder jonge huishoudens (18-34 jaar) in vergelijking met gemiddeld in de MRA (15 procent versus 20 procent). Het aandeel 75-plushuishoudens (12 procent) ligt zowel in Aalsmeer als in de deelregio juist wat hoger dan gemiddeld in de MRA (9 procent). Huishoudens in Aalsmeer behoren relatief vaak tot de hoge inkomens: 53 procent heeft een inkomen boven de €60.036 (MRA: 41 procent). Het aandeel huishoudens met een inkomen tot de sociale huurgrens is met 32 procent lager dn gemiddeld in de deelregio (35 procent) en de MRA (42 procent). Ook middeninkomens (14 procent) zijn in Aalsmeer minder vertegenwoordigd dan gemiddeld in de deelregio en de MRA (17 procent en 25 procent).

De woningvoorraad in Aalsmeer bestaat voor 65 procent uit koopwoningen, dat is hoger dan gemiddeld in de deelregio en de MRA (58 procent en 48 procent). De nadruk ligt in Aalsmeer op het dure segment: 59 procent van de woningvoorraad is een koopwoning met een WOZ-waarde van meer dan €296.000 (MRA: 34 procent). Het aandeel corporatiewoningen met een sociale huur ligt met 18 procent onder het gemiddelde in de deelregio (21 procent) en de MRA (30 procent). In Aalsmeer zijn relatief veel eengezinswoningen (85 procent versus 67 procent in de deelregio).

Van de recent verhuisde huishoudens heeft 23 procent een sociale huurwoning van een corporatie betrokken, dat is wat meer dan er in de voorraad aanwezig is (18 procent). Recent verhuisden gingen in Aalsmeer ook verhoudingsgewijs vaak in dure huur wonen (8 procent versus 3 procent dure huur aanwezig in de woningvoorraad).

Meer uitleg over het onderzoek is terug te lezen in de onderzoeksverantwoording van WiMRA 2021. Alle publicaties van WiMRA 2021 zullen verschijnen in het dossier 'Wonen in de Metropoolregio Amsterdam'.