Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Factsheet Wonen in Almere 2021 (WiMRA)

De gegevens in deze factsheet zijn afkomstig uit het onderzoek ‘Wonen in de Metropoolregio Amsterdam’ (WiMRA), gehouden in 2021. Het onderzoek bestaat uit een enquête onder huishoudens in 31 gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam.

In Almere is 74 procent van de woningen een eengezinswoning, dat is relatief veel in vergelijking met het gemiddeld in de MRA (48 procent). De woningvoorraad in Almere bestaat voor 64 procent uit koopwoningen (MRA: 47 procent). De nadruk ligt in Almere op het middeldure segment: 41 procent van de woningvoorraad is een koopwoning met een WOZ-waarde tussen de €188.000 en €296.000 (MRA: 12 procent). Het aandeel corporatiewoningen met een sociale huur ligt met 23 procent onder het gemiddelde in de deelregio (24 procent) en de MRA (30 procent).

In Almere woont ongeveer een gelijk aandeel alleenwonenden (28 procent) als in de deelregio (29 procent). Gemiddeld in de MRA ligt dit hoger (39 procent). Het aandeel stellen met kinderen is hoger in Almere (32 procent) dan gemiddeld in de MRA (25 procent). Er wonen wat minder jonge huishoudens (18-34 jaar) in vergelijking met gemiddeld in de MRA (18 procent versus 20 procent). Het aandeel huishoudens van 35-54 jaar ligt zowel in Almere als in de deelregio (39 procent) juist wat hoger dan gemiddeld in de MRA (36 procent).

Eén op de vijf huishoudens heeft een inkomen tot de huurtoeslaggrens, gemiddeld in de MRA ligt dit aandeel iets hoger (24 procent). Daarnaast heeft 18 procent een inkomen in de een na hoogste inkomenscategorie, dat is wat hoger dan gemiddeld in de MRA (13 procent). Twee op de tien hebben een middeninkomen in Almere en 27 procent van de huishoudens behoren tot de hoogste inkomensklasse (MRA: 28 procent).

Recent verhuisden betrokken relatief vaak een dure huurwoning (12 procent,terwijl in de voorraad 3 procent een dure huurwoning is).Daarentegen gingen recent verhuisden in Almere relatief weinig in een middeldure koopwoning wonen (32 procent, terwijl in de vooraad 41 procent middeldure koop is).

Meer uitleg over het onderzoek is terug te lezen in de onderzoeksverantwoording van WiMRA 2021. Alle publicaties van WiMRA 2021 zullen verschijnen in het dossier 'Wonen in de Metropoolregio Amsterdam'.