Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Factsheet Wonen in Amstelveen 2021 (WiMRA)

De gegevens in deze factsheet zijn afkomstig uit het onderzoek ‘Wonen in de Metropoolregio Amsterdam’ (WiMRA), gehouden in 2021. Het onderzoek bestaat uit een enquête onder huishoudens in 31 gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam.

Er wonen 43.004 huishoudens in Amstelveen. De meeste huishoudens wonen alleen en dit aandeel is wat groter dan in de deelregio (34 procent versus 30 procent). Daarnaast wonen er relatief minder jonge huishoudens tussen de 18-34 jaar dan gemiddeld in de MRA (17 procent versus 20 procent).

Huishoudens in Amstelveen behoren relatief vaker tot de hoge inkomens: 47 procent heeft een inkomen boven de €60.036 (MRA: 41 procent). Het aandeel huishoudens met een inkomen tot de huurtoeslaggrens is met 20 procent juist wat lager dan gemiddeld in de MRA (24 procent).

Ruim de helft (53 procent) van de woningen in Amstelveen is een eengezinswoning, gemiddeld in de deelregio ligt dit aandeel hoger (67 procent). In Amstelveen bestaat de woningvoorraad voor 47 procent uit koopwoningen, dat is lager dan in de deelregio en hetzelfde als gemiddeld in de MRA. De nadruk ligt in Amstelveen echter wel op het duurste segment: een derde van de woningvoorraad is een koopwoning met een WOZ-waarde van meer dan €438.000. Dit is relatief hoger dan gemiddeld in de deelregio (25 procent) en de MRA (17 procent). Daarnaast ligt bij huurwoningen de nadruk ook op het duurste segment. Het aandeel woningen met een huur hoger dan €1.053 is in Amstelveen 17 procent, dat is hoger dan gemiddeld in de deelregio en de MRA (beide 9 procent).

Ook recent verhuisde huishoudens gingen in Amstelveen verhoudingsgewijs vaak in dure huur wonen (43 procent versus 17 procent dure huur aanwezig in de woningvoorraad).

Meer uitleg over het onderzoek is terug te lezen in de onderzoeksverantwoording van WiMRA 2021. Alle publicaties van WiMRA 2021 zullen verschijnen in het dossier 'Wonen in de Metropoolregio Amsterdam'.