Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Factsheet Wonen in Amsterdam 2021 (WiMRA)

De gegevens in deze factsheet zijn afkomstig uit het onderzoek ‘Wonen in de Metropoolregio Amsterdam’ (WiMRA), gehouden in 2021. Het onderzoek bestaat uit een enquête onder huishoudens in 31 gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam.

Amsterdam telt in totaal bijna 475.000 huishoudens. Een relatief groot deel woont alleen (49 procent). Gemiddeld in de MRA ligt dit aandeel op 39 procent. Er wonen wat minder stellen met kinderen (18 procent) vergeleken met de MRA (25 procent). In Amsterdam wonen relatief veel jonge huishoudens (18-34 jaar) in vergelijking met gemiddeld in de MRA (28 procent versus 20 procent). Vooral de groep 55-75 jaar is verhoudingsgewijs in Amsterdam wat kleiner (31 procent) dan in de MRA als geheel 35 procent.

Huishoudens in Amsterdam behoren relatief vaak tot de laagste inkomens: het aandeel huishoudens met een inkomen tot de huurtoeslaggrens is met 30 procent hoger dan gemiddeld in de MRA (24 procent).

De woningvoorraad in Amsterdam bestaat voor 37 procent uit corporatiewoningen met een sociale huur, dat is hoger dan gemiddeld in de MRA (30 procent). Ook particuliere woningen met en sociale huur (11 procent) en woningen met een dure huur (15 procent) komen in Amsterdam relatief meer voor dan gemiddeld in de MRA (respectievelijk 7 procent en 9 procent). Er zijn in Amsterdam relatief weinig eengezinswoningen: 15 procent, tegenover 48 procent gemiddeld in de MRA.

Van de recent verhuisde huishoudens heeft 35 procent een dure huurwoning betrokken, dat is veel meer dan er in de voorraad aanwezig is (15 procent). Recent verhuisden gingen in Amsterdam juist relatief minder vaak in een koopwoning wonen: 20 procent, vergeleken met 29 procent aanwezig in de woningvoorraad.

Meer uitleg over het onderzoek is terug te lezen in de onderzoeksverantwoording van WiMRA 2021. Alle publicaties van WiMRA 2021 zullen verschijnen in het dossier 'Wonen in de Metropoolregio Amsterdam'.