Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Factsheet Wonen in Beemster 2021 (WiMRA)

De gegevens in deze factsheet zijn afkomstig uit het onderzoek ‘Wonen in de Metropoolregio Amsterdam’ (WiMRA), gehouden in 2021. Het onderzoek bestaat uit een enquête onder huishoudens in 31 gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam.

Beemster kent ten opzichte van de deelregio iets meer huishoudens die bestaan uit een stel met kinderen (33 procent) of een stel zonder kinderen (32 procent), terwijl alleenwonenden voor iets minder dan een kwart (23 procent) deel uitmaken van de huishoudens. Ten opzichte van de MRA als geheel zijn de verschillen wat groter: zo vormen in de MRA juist de alleenwonenden de grootste groep (39 procent).

In Beemster wonen minder jonge huishoudens (8 procent is 18-34 jaar) in vergelijking met gemiddeld in de deelregio (13 procent) en de MRA (20 procent). Het aandeel huishoudens in de leeftijdscategorie 55-75 jaar is in Beemster relatief hoog: 45 procent, tegen 38 procent in de deelregio en 35 procent in de MRA. Huishoudens in Beemster behoren relatief vaak tot de hoge inkomens: de helft heeft een inkomen boven de €60.036. Het aandeel huishoudens met een inkomen tot de grens voor sociale huur is met 34 procent lager dan gemiddeld in de deelregio (40 procent) en de MRA (42 procent).

De woningvoorraad in Beemster bestaat voor ruim driekwart (77 procent) uit koopwoningen, dat is hoger dan gemiddeld in de deelregio (61 procent) en de MRA (48 procent). De woningwaarde is hoog: één op de drie woningen is een koopwoning met een WOZ-waarde van meer dan €438.000, in de regio is dit voor één op de tien woningen het geval (MRA: 17 procent). Het aandeel corporatiewoningen met een sociale huur is lager dan gemiddeld (18 procent tegen 30 procent in de regio en de MRA). Beemster kent veel eengezinswoningen (94 procent versus 73 procent in de deelregio).

Recent verhuisden gingen in Beemster verhoudingsgewijs vaak in dure of middeldure huur wonen (15 procent, terwijl het aandeel van dit type woningen in de voorraad 5 procent is).

Meer uitleg over het onderzoek is terug te lezen in de onderzoeksverantwoording van WiMRA 2021. Alle publicaties van WiMRA 2021 zullen verschijnen in het dossier 'Wonen in de Metropoolregio Amsterdam'.