Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Factsheet Wonen in Beverwijk 2021 (WiMRA)

De gegevens in deze factsheet zijn afkomstig uit het onderzoek ‘Wonen in de Metropoolregio Amsterdam’ (WiMRA), gehouden in 2021. Het onderzoek bestaat uit een enquête onder huishoudens in 31 gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam.

Er wonen ruim 19.000 huishouden in Beverwijk. Het gaat, net als gemiddeld in IJmond, verhoudingsgewijs vaak om stellen met kinderen (28 procent; MRA: 25). Er wonen juist wat minder alleenwonenden (35 procent). Ook zijn er minder jonge huishoudens (18-34 jaar) dan in de MRA (17 procent versus 20 procent), maar wel iets meer dan gemiddeld in IJmond (16 procent). Het aandeel huishoudens van 55-75 jaar ligt zowel in Beverwijk als in de deelregio hoger dan in de MRA: 37 procent om 35 procent.

Huishoudens hebben minder vaak een hoog inkomen boven de €60.036: 39 procent, tegenover 45 procent in IJmond. Het aandeel huishoudens met een inkomen tot de huurtoeslaggrens is met 21 procent hoger dan gemiddeld in de deelregio (19 procent), maar lager dan in de MRA (24 procent). Middeninkomens zijn met 20 procent iets sterker vertegenwoordigd (16 procent in deelregio en MRA).

De woningvoorraad in Beverwijk bestaat voor 55 procent uit koopwoningen, minder dan gemiddeld in de deelregio (57 procent), maar meer dan in de MRA (48 procent). De nadruk ligt op het goedkopere segment: 32 procent van de woningvoorraad is een koopwoning met een WOZ-waarde van minder dan €296.000 (MRA: 13 procent). Het hoogste prijssegment is met 5 procent weinig aanwezig. Het aandeel sociale huurwoningen van corporaties ligt met 33 procent boven het gemiddelde van de deelregio (25 procent) en de MRA (30 procent). In Beverwijk zijn relatief veel eengezinswoningen (60 procent versus 56 procent in de deelregio).

Van de recent verhuisde huishoudens heeft 43 procent een sociale huurwoning van een corporatie betrokken, dat is hoog vergeleken met de aanwezige voorraad (33 procent). Ook betrokken recent verhuisden vaker een dure huurwoning: 9 procent (voorraad: 1 procent). Koopwoningen werden juist minder vaak betrokken: 36 procent (voorraad: 55 procent).

Meer uitleg over het onderzoek is terug te lezen in de onderzoeksverantwoording van WiMRA 2021. Alle publicaties van WiMRA 2021 zullen verschijnen in het dossier 'Wonen in de Metropoolregio Amsterdam'.