Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Factsheet Wonen in Blaricum 2021 (WiMRA)

De gegevens in deze factsheet zijn afkomstig uit het onderzoek ‘Wonen in de Metropoolregio Amsterdam’ (WiMRA), gehouden in 2021. Het onderzoek bestaat uit een enquête onder huishoudens in 31 gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam.

Eén op de drie huishoudens in Blaricum is een stel met kinderen. Dit aandeel ligt in zowel de deelregio als gemiddeld in de MRA lager (resp. 29 procent en 25 procent). Ook het aandeel stellen zonder kinderen ligt op 33 procent, eveneens hoger dan gemiddeld. Het aandeel alleenwonenden is laag (26 procent versus 39 procent in de MRA). Er wonen minder jonge huishoudens (18-34 jaar) in vergelijking met gemiddeld in de MRA (7 procent versus 20 procent). Daarentegen is het aandeel 55-plushuishoudens in zowel Blaricum (55 procent) als in de deelregio (51 procent) juist hoger dan gemiddeld in de MRA (44 procent).

Huishoudens in Blaricum behoren relatief vaker tot de hoge inkomens: 51 procent heeft een inkomen boven de €60.036 (MRA: 41 procent). Het aandeel huishoudens met een inkomen tot de sociale huurgrens is met 33 procent lager dan gemiddeld in de deelregio (39 procent) en de MRA (42 procent). Eén op de tien huishoudens heeft een middeninkomen.

De woningvoorraad in Blaricum bestaat voor 70 procent uit koopwoningen, dat is hoger dan gemiddeld in de deelregio en de MRA (60 procent en 48 procent). Dit zijn voornamelijk koopwoningen met een WOZ waarde van €438.000 of hoger (44 procent versus 17 procent in de MRA). Het aandeel corporatiewoningen met een sociale huur ligt aanzienlijk lager in Blaricum (18 procent). In Blaricum zijn relatief veel eengezinswoningen (88 procent versus 70 procent in de deelregio).

Recent verhuisde huishoudens betrokken vaker een dure huurwoning (20 procent) dan in de voorraad aanwezig is (10 procent). Recent verhuisden kochten in Blaricum ook verhoudingsgewijs vaak een dure koopwoning (50 procent versus 44 procent in de woningvoorraad).

Meer uitleg over het onderzoek is terug te lezen in de onderzoeksverantwoording van WiMRA 2021. Alle publicaties van WiMRA 2021 zullen verschijnen in het dossier 'Wonen in de Metropoolregio Amsterdam'.