Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Factsheet Wonen in Bloemendaal 2021 (WiMRA)

De gegevens in deze factsheet zijn afkomstig uit het onderzoek ‘Wonen in de Metropoolregio Amsterdam’ (WiMRA), gehouden in 2021. Het onderzoek bestaat uit een enquête onder huishoudens in 31 gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam.

In Bloemendaal wonen 9.818 huishoudens. Het gaat verhoudingsgewijs vaak om stellen met kinderen (34 procent). Gemiddeld in de deelregio ligt dit aandeel op 27 procent en in de MRA op 25 procent. Daarnaast wonen er relatief veel stellen zonder kinderen 33 procent. Er wonen weinig jonge huishoudens (18-34 jaar) in vergelijking met gemiddeld in de MRA (4 procent versus 20 procent). Het aandeel 55-plushuishoudens (60 procent) ligt in Bloemendaal veel hoger dan gemiddeld in de MRA (44 procent).

Huishoudens in Bloemendaal behoren relatief vaak tot de hoogste inkomens: 50 procent heeft een inkomen boven de €80.048 (MRA: 28 procent). Het aandeel huishoudens met een inkomen tot de sociale huurgrens (€40.024) is met 27 procent lager dan gemiddeld in de deelregio (40 procent) en de MRA (42 procent).

De woningvoorraad in Bloemendaal bestaat voor 72 procent uit koopwoningen, dat is hoger dan gemiddeld in de deelregio en de MRA (57 procent en 48 procent). De nadruk ligt in Bloemendaal op het duurste segment: 58 procent van de woningvoorraad is een koopwoning met een WOZ-waarde van meer dan €438.000 (MRA: 17 procent). Het aandeel corporatiewoningen met een sociale huur ligt met 17 procent onder het gemiddelde in de deelregio (27 procent) en de MRA (30 procent). In Bloemendaal zijn relatief veel eengezinswoningen (79 procent versus 59 procent in de deelregio).

Van de recent verhuisde huishoudens heeft 24 procent een sociale huurwoning van een corporatie betrokken, dat is wat meer dan er in de voorraad aanwezig is (17 procent). Recent verhuisden gingen in Bloemendaal ook verhoudingsgewijs vaak in dure huur wonen (17 procent versus 5 procent dure huur aanwezig in de woningvoorraad).

Meer uitleg over het onderzoek is terug te lezen in de onderzoeksverantwoording van WiMRA 2021. Alle publicaties van WiMRA 2021 zullen verschijnen in het dossier 'Wonen in de Metropoolregio Amsterdam'.