Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Factsheet Wonen in de Metropoolregio Amsterdam 2021 (WiMRA)

De gegevens in deze factsheet zijn afkomstig uit het onderzoek ‘Wonen in de Metropoolregio Amsterdam’ (WiMRA), gehouden in 2021. Het onderzoek bestaat uit een enquête onder huishoudens in 31 gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam.

Ondanks een lichte stagnatie tijdens de coronacrisis groeit het aantal huishoudens in de MRA. Tussen 2019 en 2021 kwamen er ruim 17.000 huishoudens bij (+1,5 procent). Op 1 januari 2021 telde de MRA 1.203.000 huishoudens. De woningvoorraad is in dezelfde periode met 24.000 woningen gegroeid. De huishoudenssamenstelling is op het niveau van de MRA redelijk stabiel.

De groep huishoudens met een hoog inkomen (>€60.036 bruto per jaar) is met 42 procent groot. Bovendien is deze groep gegroeid. Tegelijkertijd is er ook een grote groep lage inkomens (42 procent tot €40.048), waarbij de laagste inkomensgroep daarbinnen is gegroeid sinds 2019 (van 23 procent naar 24 procent). Over een langere periode bezien valt vooral de afname van de middeninkomens op (€40.024 - €60.036: van 22 procent in 2017 naar 16 procent in 2021).

Het aandeel sociale huurwoningen in de totale woningvoorraad nam opnieuw af. Ging het in 2017 nog om 40 procent van de voorraad, in 2021 is dit nog 37 procent. Dit komt vooral door een verschuiving van particuliere sociale huurwoningen naar de vrije sector. Het aandeel dure huurwoningen stijgt snel. In 2017 was 5 procent van de woningen een huurwoning van €1.053 of duurder, in 2021 is dit opgelopen naar 9 procent. Dure huurwoningen komen veel beschikbaar. Een vijfde (19 procent) van de recent verhuisde huishoudens betrok een woning in dit segment. De doorloop in dit deel van de woningvoorraad is vrij hoog, huishoudens wonen er vaak maar kort. Net als in 2017 en 2019 is 48 procent van de woningen een koopwoning. Binnen dit segment is er een sterke verschuiving naar duurdere koopwoningen. De peildatum van de gebruikte WOZ waardes is 1 januari 2020, gebaseerd op de woningverkopen in 2019.

Meer uitleg over het onderzoek is terug te lezen in de onderzoeksverantwoording van WiMRA 2021. Alle publicaties van WiMRA 2021 zullen verschijnen in het dossier 'Wonen in de Metropoolregio Amsterdam'.