Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Factsheet Wonen in Diemen 2021 (WiMRA)

De gegevens in deze factsheet zijn afkomstig uit het onderzoek ‘Wonen in de Metropoolregio Amsterdam’ (WiMRA), gehouden in 2021. Het onderzoek bestaat uit een enquête onder huishoudens in 31 gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam.

Diemen telt in totaal bijna 16.000 huishoudens. Dit zijn verhoudingsgewijs vaak alleenwonenden (42 procent). Gemiddeld in de deelregio ligt dit aandeel op 30 procent en in de MRA op 39 procent. Verder wonen er in Diemen relatief veel jonge huishoudens; 32 procent is tussen de 18 en 34 jaar, vergeleken met 16 procent in de deelregio en 20 procent gemiddeld in de MRA. Het aandeel 55-plussers ligt in Diemen weer juist wat lager (40 procent tegenover 44 procent in de MRA).

Huishoudens in Diemen behoren relatief vaak tot de hoge inkomens: 45 procent heeft een inkomen boven de €60.036. Dit is hoger dan gemiddeld in de MRA (41 procent), maar lager dan in de deelregio (49 procent). Het aandeel huishoudens met een inkomen tot de grens voor sociale huur is met 39 procent wat hoger dan gemiddeld in de deelregio (36 procent) maar lager dan in de MRA (42 procent).

De woningvoorraad in Diemen bestaat voor 41 procent uit koopwoningen, dat is lager dan gemiddeld in de deelregio en de MRA (58 procent en 48 procent). Het aandeel vrije sectorwoningen is juist ruim twee keer zo groot (30 procent tegenover 16 procent in zowel de deelregio als gemiddeld in de MRA). In Diemen zijn relatief weinig eengezinswoningen (43 procent versus 67 procent in de deelregio en 48 procent gemiddeld in de MRA).

Van de recent verhuisde huishoudens heeft 46 procent een vrijesector huurwoning betrokken, dat is meer dan er in de voorraad aanwezig is (30 procent). Recent verhuisden gingen in Diemen ook verhoudingsgewijs vaak in particuliere sociale huurwoningen wonen (18 procent, terwijl in de woningvoorraad 9 procent tot dit segment behoort).

Meer uitleg over het onderzoek is terug te lezen in de onderzoeksverantwoording van WiMRA 2021. Alle publicaties van WiMRA 2021 zullen verschijnen in het dossier 'Wonen in de Metropoolregio Amsterdam'.