Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Factsheet Wonen in Edam-Volendam 2021 (WiMRA)

De gegevens in deze factsheet zijn afkomstig uit het onderzoek ‘Wonen in de Metropoolregio Amsterdam’ (WiMRA), gehouden in 2021. Het onderzoek bestaat uit een enquête onder huishoudens in 31 gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam.

Ten opzichte van de deelregio en de MRA wonen in Edam-Volendam verhoudingsgewijs wat meer stellen met kinderen (33 procent) en stellen zonder kinderen (31 procent), terwijl het aandeel alleenwonenden iets lager is (27 procent). Er wonen minder jonge huishoudens (18-34 jaar) in vergelijking met gemiddeld in de MRA (12 procent tegen 20 procent). Het aandeel huishoudens in de leeftijdscategorie 55-75 jaar is in Edam-Volendam juist bovengemiddeld: 44 procent (38 procent in de deelregio en 35 procent in de MRA).

Het aandeel huishoudens met een inkomen tot de grens voor sociale huur is 40 procent in Edam-Volendam, hetzelfde aandeel als in de deelregio en iets lager dan het aandeel in de MRA (42 procent). Ook het aandeel middeninkomens (16 procent) en het aandeel hoge inkomens (44 procent) verschillen niet veel van de verhoudingen in de deelregio en MRA.

De woningvoorraad in Edam-Volendam bestaat voor 88 procent uit eengezinswoningen en voor 78 procent uit koopwoningen. Beide percentages zijn hoger dan gemiddeld in de deelregio en de MRA. In Edam-Volendam bestaat ongeveer de helft van de woningvoorraad uit koopwoningen met een WOZ-waarde van meer dan €296.000, in de deelregio en in de MRA is dit ongeveer een derde. Het aandeel corporatiewoningen met een sociale huur ligt met 17 procent onder het gemiddelde in de deelregio en de MRA (beide 30 procent).

Van de recent verhuisde huishoudens heeft 21 procent een sociale huurwoning van een corporatie betrokken. Recent verhuisden gingen in Edam-Volendam ook verhoudingsgewijs vaak in middeldure of dure huur wonen (14 procent versus 3 procent aanwezig in de woningvoorraad).

Meer uitleg over het onderzoek is terug te lezen in de onderzoeksverantwoording van WiMRA 2021. Alle publicaties van WiMRA 2021 zullen verschijnen in het dossier 'Wonen in de Metropoolregio Amsterdam'.