Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Factsheet Wonen in Gooise Meren 2021 (WiMRA)

De gegevens in deze factsheet zijn afkomstig uit het onderzoek ‘Wonen in de Metropoolregio Amsterdam’ (WiMRA), gehouden in 2021. Het onderzoek bestaat uit een enquête onder huishoudens in 31 gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam.

In Gooise Meren wonen, net als in de gehele deelregio Gooi en Vechtstreek, relatief veel stellen met kinderen: 31 procent (MRA: 25 procent). Daarnaast wonen er minder alleenwonenden (35 procent) dan in de MRA (39 procent). Gooise Meren telt relatief weinig jonge huishoudens (18-34 jaar): 11 procent, tegenover 13 procent in de deelregio en 20 procent in de MRA. Er wonen relatief veel huishoudens tussen 55 en 75 jaar oud (40 procent) vergeleken met gemiddeld in de deelregio (38 procent) en de MRA (35 procent).

Huishoudens in Gooise Meren hebben relatief vaak een hoog inkomens: 49 procent heeft een inkomen boven de €60.036 (MRA: 42 procent). Het gaat in Gooise Meren vooral om de hoogste inkomensgroep (> €80.048): 36 procent versus 28 procent in de MRA. Het aandeel huishoudens met een inkomen tot de huurtoeslaggrens ligt met 19 procent lager dan gemiddeld in de deelregio (21 procent) en de MRA (24 procent).

De woningvoorraad in Gooise Meren bestaat voor 64 procent uit koopwoningen, dat is hoger dan gemiddeld in de deelregio en de MRA (60 procent en 48 procent). De nadruk ligt in Gooise Meren op het dure segment: 50 procent van de woningvoorraad is een koopwoning met een WOZ-waarde van meer dan €296.000 (MRA: 34 procent). Het aandeel corporatiewoningen met een sociale huur (21 procent) ligt onder het gemiddelde in de deelregio (24 procent) en de MRA (30 procent). In Gooise Meren zijn relatief meer eengezinswoningen (69 procent) dan gemiddeld in de MRA (48 procent).

Van de recent verhuisde huishoudens heeft 14 procent een sociale huurwoning van een corporatie betrokken, dat is minder dan er in de voorraad aanwezig is (21 procent). Recent verhuisden gingen in Gooise Meren verhoudingsgewijs vaak in middeldure (16 procent) of dure huur (21 procent) wonen (beiden 6 procent aanwezig in de woningvoorraad).

Meer uitleg over het onderzoek is terug te lezen in de onderzoeksverantwoording van WiMRA 2021. Alle publicaties van WiMRA 2021 zullen verschijnen in het dossier 'Wonen in de Metropoolregio Amsterdam'.