Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Factsheet Wonen in Haarlem 2021 (WiMRA)

De gegevens in deze factsheet zijn afkomstig uit het onderzoek ‘Wonen in de Metropoolregio Amsterdam’ (WiMRA), gehouden in 2021. Het onderzoek bestaat uit een enquête onder huishoudens in 31 gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam.

In Haarlem wonen 78.202 huishoudens. De huishoudenssamenstelling is vergelijkbaar met het gemiddelde in de MRA. Vier op de tien huishoudens wonen alleen, bij een kwart gaat het om een stel zonder kinderen en 26 procent is een stel met kinderen. Er wonen wat meer jonge huishoudens (18-34 jaar) dan gemiddeld in de deelregio Zuid-Kennemerland (20 procent versus 16 procent). Ook ligt het aandeel 35-55-jarigen met 39 procent hoger dan gemiddeld in zowel in de deelregio als in de MRA (36 procent).

Van de huishoudens heeft 42 procent een inkomen tot de sociale huurgrens (€40.024). Hierbij is de laagste groep inkomens wat kleiner dan gemiddeld in de MRA (21 procent versus 24 procent). Het aandeel middeninkomens is met 16 procent gemiddeld voor de deelregio en de MRA. Huishoudens behoren wat vaker tot de hoogste inkomensgroep (31 procent) in vergelijking met de MRA (28 procent), maar in de deelregio ligt dit aandeel hoger (33 procent).

De woningvoorraad bestaat voor 53 procent uit koopwoningen; dat is iets minder dan gemiddeld in de deelregio (56 procent) maar meer dan in de MRA (48 procent). Er staan meer koopwoningen met een WOZ-waarde tot €438.000 dan gemiddeld in de deelregio (29 procent versus 26 procent). Woningen van meer dan €438.000 zijn er minder dan gemiddeld in de deelregio maar meer dan in de MRA. Het aandeel middeldure huur is gemiddeld en dat van sociale huur van corporaties ligt met 27 procent hoger dan in de deelregio (25 procent) maar lager dan in de MRA (30 procent). Ruim de helft van de woningen is een eengezinswoning (53 procent).

Recent verhuisden komen minder vaak in de sociale huur van corporaties terecht (20 procent versus 27 procent aanwezig in de voorraad). Zij betrekken relatief vaak de dure huurwoningen (24 procent versus 7 procent aanwezig in de voorraad).

Meer uitleg over het onderzoek is terug te lezen in de onderzoeksverantwoording van WiMRA 2021. Alle publicaties van WiMRA 2021 zullen verschijnen in het dossier 'Wonen in de Metropoolregio Amsterdam'.