Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Factsheet Wonen in Haarlemmermeer 2021 (WiMRA)

De gegevens in deze factsheet zijn afkomstig uit het onderzoek ‘Wonen in de Metropoolregio Amsterdam’ (WiMRA), gehouden in 2021. Het onderzoek bestaat uit een enquête onder huishoudens in 31 gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam.

In Haarlemmermeer wonen net als in de deelregio relatief veel stellen met kinderen (35 procent versus 25 procent gemiddeld in de MRA). Het aandeel alleenwonenden is met 27 procent lager dan gemiddeld in de deelregio en de MRA. In de gemeente wonen verhoudingsgewijs weinig 18-34 jarigen (14 procent versus 20 procent gemiddeld in de MRA). De meeste huishoudens zijn tussen de 55-75 jaar, dit aandeel is met 39 procent hoger dan in de deelregio (37 procent) en de MRA (35 procent).

De inkomensverdeling in Haarlemmermeer is vergelijkbaar met die in de deelregio. Huishoudens hebben betrekkelijk vaak een inkomen van meer dan €80.048 (35 procent, MRA: 28 procent). Het aandeel middeninkomens is met 16 procent vergelijkbaar met het gemiddelde in de MRA. Rond een derde (35 procent) van de huishoudens heeft een inkomen tot de sociale huurgrens, gemiddeld in de MRA is dat 42 procent.

De woningvoorraad bestaat voor 67 procent uit koopwoningen, dat is meer dan gemiddeld in de deelregio en de MRA (58 procent en 48 procent). Een relatief groot deel (40 procent) van de voorraad heeft een WOZ-waarde tussen €296.000 en €438.000 (deelregio: 27 procent). Het aandeel sociale huur bedraagt 23 procent en ligt wat lager dan gemiddeld in de deelregio (25 procent) en de MRA (30 procent). Het aandeel middeldure huur is gemiddeld (6 procent), maar het aandeel dure huur is met 4 procent lager dan gemiddeld (9 procent). De meeste woningen zijn eengezinswoningen (76 procent versus 67 procent in de deelregio).

Recent verhuisde huishoudens betrekken in Haarlemmermeer wel vaak dure huur (14 procent versus 4 procent aanwezig in de voorraad). Ook betrekken zij vaak sociale huur van corporaties (25 procent versus 19 procent in de voorraad). In het koopsegment €296.000-€438.000 komen zij juist weinig terecht (18 procent versus 39 procent aanwezig in de voorraad).

Meer uitleg over het onderzoek is terug te lezen in de onderzoeksverantwoording van WiMRA 2021. Alle publicaties van WiMRA 2021 zullen verschijnen in het dossier 'Wonen in de Metropoolregio Amsterdam'.