Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Factsheet Wonen in Heemskerk 2021 (WiMRA)

De gegevens in deze factsheet zijn afkomstig uit het onderzoek ‘Wonen in de Metropoolregio Amsterdam’ (WiMRA), gehouden in 2021. Het onderzoek bestaat uit een enquête onder huishoudens in 31 gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam.

In Heemskerk wonen 17.361 huishoudens. Het gaat verhoudingsgewijs vaak om stellen zonder kinderen (31 procent), gemiddeld gaat het in de deelregio IJmond om 29 procent en in de MRA om 26 procent. Ook het percentage stellen met kinderen is in Heemskerk bovengemiddeld (29 procent versus 25 procent in de MRA). Er zijn minder alleenwonende huishoudens. Het aandeel jonge huishoudens (18-34 jaar) ligt in Heemskerk ook lager (12 procent versus 15 procent in IJmond en 20 procent in de MRA). Het aandeel 75-plus huishoudens ligt zowel in Heemskerk (14 procent) als de deelregio (12 procent) hoger dan gemiddeld in de MRA (9 procent). Huishoudens in Heemskerk behoren relatief vaak tot de hogere inkomens: 45 procent heeft een inkomen boven de €60.036. Dat is meer dan in de deelregio (41 procent) en de MRA (41 procent). Het aandeel huishoudens met een laag inkomen (tot €40.024) is met 36 procent lager dan gemiddeld in de deelregio en de MRA (40 procent en 42 procent).

De woningvoorraad bestaat voor 60 procent uit koopwoningen, dat is meer dan gemiddeld in de deelregio (57 procent) en de MRA (48 procent). De nadruk ligt op het middeldure segment: 29 procent van de woningvoorraad is een koopwoning met een WOZ-waarde tussen de €296.000 en €438.000 (MRA: 17 procent). Het aandeel corporatiewoningen met een sociale huur ligt met 28 procent iets onder het gemiddelde in de deelregio (31 procent) en de MRA (30 procent). Relatief veel woningen zijn een eengezinswoning (68 procent versus 64 procent in deelregio).

Van de recent verhuisde huishoudens heeft 21 procent een sociale huurwoning van een corporatie betrokken, dat is minder dan er in de voorraad aanwezig is (28 procent). Recent verhuisden gingen in Heemskerk verhoudingsgewijs vaak in middeldure huur wonen (12 procent versus 8 procent in de woningvoorraad).

Meer uitleg over het onderzoek is terug te lezen in de onderzoeksverantwoording van WiMRA 2021. Alle publicaties van WiMRA 2021 zullen verschijnen in het dossier 'Wonen in de Metropoolregio Amsterdam'.