Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Factsheet Wonen in Heemstede 2021 (WiMRA)

De gegevens in deze factsheet zijn afkomstig uit het onderzoek ‘Wonen in de Metropoolregio Amsterdam’ (WiMRA), gehouden in 2021. Het onderzoek bestaat uit een enquête onder huishoudens in 31 gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam.

In Heemstede wonen wat meer stellen (31 procent) met kinderen dan gemiddeld in de deelregio (27 procent) en de MRA (25 procent). Het aandeel alleenwonenden is met 32 procent lager dan gemiddeld in de deelregio (38 procent) en de MRA (39 procent). Er wonen verhoudingsgewijs veel 55-plus huishoudens, 43 procent van de huishoudens is tussen de 55 en 75 jaar, gemiddeld in de MRA is dit 35 procent. Het aandeel huishoudens van ouder dan 75 jaar ligt op 16 procent (MRA: 9 procent). Jonge huishoudens zijn met 7 procent ondervertegenwoordigd in Heemstede, gemiddeld in de deelregio en de MRA ligt dit aandeel op 16 procent.

Huishoudens in Heemstede behoren relatief vaak tot de hoogste inkomens: 44 procent heeft een inkomen boven de €80.048 (MRA: 28 procent). Het aandeel huishoudens met een inkomen tot de sociale huurgrens is met 30 procent laag in vergelijking met gemiddeld in de deelregio Zuid-Kennemerland (39 procent) en de MRA (42 procent). Ook wonen er minder middeninkomens (12 procent) dan gemiddeld in de deelregio en de MRA (16 procent).

In Heemstede staan relatief veel eengezinswoningen (69 procent versus 56 procent in de deelregio) en ligt de nadruk op het dure koopsegment. Van de woningen is 49 procent een koopwoning met WOZ-waarde van meer dan €438.000 (MRA: 17 procent). Het aandeel sociale huur van corporaties ligt met 18 procent onder het gemiddelde in de deelregio (25 procent) en de MRA (30 procent).

Recent verhuisde huishoudens betrekken in Heemstede relatief vaak een dure huurwoning (21 procent t.o.v. 8 procent dure huur in de voorraad). Sociale huurwoningen van corporaties worden minder vaak betrokken door recent verhuisden (13 procent) in vergelijking met een aandeel van dit segment in de voorraad (18 procent).

Meer uitleg over het onderzoek is terug te lezen in de onderzoeksverantwoording van WiMRA 2021. Alle publicaties van WiMRA 2021 zullen verschijnen in het dossier 'Wonen in de Metropoolregio Amsterdam'.