Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Factsheet Wonen in Hilversum 2021 (WiMRA)

De gegevens in deze factsheet zijn afkomstig uit het onderzoek ‘Wonen in de Metropoolregio Amsterdam’ (WiMRA), gehouden in 2021. Het onderzoek bestaat uit een enquête onder huishoudens in 31 gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam.

In Hilversum lijkt de huishoudenssamenstelling erg veel op het gemiddelde van de MRA. Het grootste verschil zien we in het percentage alleenwonenden. Dit ligt met 37 procent in Hilversum iets lager dan gemiddeld in de MRA (39 procent), maar juist iets hoger dan in de deelregio (34 procent). Er wonen wat minder jonge huishoudens (18-34 jaar) in vergelijking met gemiddeld in de MRA (16 procent versus 20 procent). Het aandeel 75-plushuishoudens ligt zowel in Hilversum (12 procent) als in de deelregio (13 procent) juist wat hoger dan gemiddeld in de MRA (9 procent).

Het inkomen van huishoudens in Hilversum is erg vergelijkbaar met de MRA. Het grootste verschil zien we in inkomens vanaf de huurtoeslaggrens tot €40.024. In Hilversum behoort een wat hoger aandeel van de huishoudens (20 procent) tot deze groep dan gemiddeld in de deelregio en de MRA (18 procent).

De woningvoorraad in Hilversum bestaat voor 54 procent uit koopwoningen, dat is lager dan gemiddeld in de deelregio, maar hoger dan in de MRA (60 procent en 48 procent). De nadruk ligt in Hilversum op het dure segment: 42 procent van de woningvoorraad is een koopwoning met een WOZ-waarde van meer dan €296.000 (MRA: 34 procent). Het aandeel corporatiewoningen met een sociale huur ligt met 32 procent boven het gemiddelde in de deelregio (28 procent) en onder het gemiddelde van de MRA (37 procent). Het aandeel eengezinswoningen ligt met 61 procent onder het gemiddelde van de deelregio (70 procent), maar boven het gemiddelde van de MRA (48 procent).

Van de recent verhuisde huishoudens heeft 25 procent een sociale huurwoning van een corporatie betrokken. Recent verhuisden gingen in Hilversum verhoudingsgewijs vaak in dure huur wonen (21 procent versus 7 procent dure huur aanwezig in de woningvoorraad).

Meer uitleg over het onderzoek is terug te lezen in de onderzoeksverantwoording van WiMRA 2021. Alle publicaties van WiMRA 2021 zullen verschijnen in het dossier 'Wonen in de Metropoolregio Amsterdam'.