Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Factsheet Wonen in Huizen 2021 (WiMRA)

De gegevens in deze factsheet zijn afkomstig uit het onderzoek ‘Wonen in de Metropoolregio Amsterdam’ (WiMRA), gehouden in 2021. Het onderzoek bestaat uit een enquête onder huishoudens in 31 gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam.

In Huizen wonen relatief veel stellen zonder kinderen (31 procent). Gemiddeld in de deelregio ligt dit aandeel op 28 procent en in de MRA op 26 procent. Het aandeel alleenwonenden is met 33 procent relatief klein (MRA: 39 procent). Er wonen in Huizen minder jonge huishoudens (18-34 jaar) in vergelijking met het MRA-gemiddelde (13 procent versus 20 procent). De groepen 55-75 jaar (42 procent) en 75-plus (14 procent) zijn juist sterker vertegenwoordigd dan in de deelregio en de MRA.

De inkomensverdeling in Huizen wijkt over het algemeen niet sterk af van het MRA-gemiddelde. Wel zijn er verhoudingsgewijs wat meer huishoudens met hogere inkomens (€60.036-€80.048): 17 procent (MRA: 13 procent). Ten opzichte van de deelregio wonen er in Huizen meer huishoudens met een laag inkomen tot de huurtoeslaggrens (25 procent om 21 procent) en juist minder huishoudens in de hoogste inkomensklasse (€80.048): 27 procent om 31 procent.

De woningvoorraad in Huizen bestaat voor 58 procent uit koopwoningen, dat is minder dan gemiddeld in de deelregio en de MRA (60 procent en 48 procent). De nadruk ligt in Huizen op het segment met een WOZ-waarde tussen €296.000 en €438.000: 30 procent, vergeleken met 22 procent in de deelregio en 17 procent in de MRA. Het aandeel corporatiewoningen met een sociale huur is met 29 procent hoger dan gemiddeld in de deelregio (24 procent). Vergeleken met de deelregio en de MRA zijn de segmenten sociale huur van particulieren en dure huur (beiden 3 procent) kleiner.

Van de recent verhuisde huishoudens heeft 25 procent een sociale huurwoning van een corporatie betrokken, minder dan in de voorraad aanwezig is (31 procent). Recent verhuisden gingen in Huizen relatief vaak in dure huur wonen: 16 procent versus 3 procent dure huur aanwezig in de woningvoorraad.

Meer uitleg over het onderzoek is terug te lezen in de onderzoeksverantwoording van WiMRA 2021. Alle publicaties van WiMRA 2021 zullen verschijnen in het dossier 'Wonen in de Metropoolregio Amsterdam'.