Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Factsheet Wonen in Landsmeer 2021 (WiMRA)

De gegevens in deze factsheet zijn afkomstig uit het onderzoek ‘Wonen in de Metropoolregio Amsterdam’ (WiMRA), gehouden in 2021. Het onderzoek bestaat uit een enquête onder huishoudens in 31 gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam.

In Landsmeer wonen 4.885 huishoudens. Daarvan woont 36 procent alleen, dat is wat vaker dan in de deelregio (30 procent) maar minder vaak dan gemiddeld in de MRA (39 procent). Een kwart van de huishoudens is een stel met kinderen. Dit aandeel is lager dan gemiddeld in de deelregio (30 procent). Er wonen minder jonge huishoudens (18-34 jaar) in vergelijking met gemiddeld in de MRA (10 procent versus 20 procent). Het aandeel 55-plushuishoudens ligt op 54 procent en is zowel in Landsmeer als gemiddeld in de deelregio hoger dan in de MRA (44 procent).

De helft (50 procent) van de huishoudens in Landsmeer heeft een inkomen van boven de €60.036 (MRA: 42 procent). Het aandeel huishoudens met een inkomen tot de sociale huurgrens is met 30 procent lager dan gemiddeld in de deelregio (40 procent) en de MRA (42 procent). Het percentage middeninkomens (19 procent) in Landsmeer is vergelijkbaar met gemiddelde in de deelregio (18 procent). Dit percentage is met 16 procent lager in de MRA.

De woningvoorraad in Landsmeer bestaat voor 67 procent uit koopwoningen, dat is hoger dan gemiddeld in de deelregio en de MRA (62 procent en 48 procent). Van de woningvoorraad is 58 procent een koopwoning met een WOZ-waarde van meer dan €296.000 (MRA: 34 procent). Het aandeel sociale huurwoningen is 22 procent. Dit aandeel ligt onder het gemiddelde van de deelregio (32 procent) en de MRA (37 procent). In Landsmeer zijn relatief veel eengezinswoningen te vinden (83 procent versus 67 procent in de MRA).

Van de recent verhuisde huishoudens heeft 34 procent een sociale huurwoning van een corporatie betrokken, dat is meer dan er in de voorraad aanwezig is (22 procent). Daarentegen betrokken recent verhuisden minder vaak middeldure koopwoningen (24 procent) dan in de voorraad aanwezig is (31 procent).

Meer uitleg over het onderzoek is terug te lezen in de onderzoeksverantwoording van WiMRA 2021. Alle publicaties van WiMRA 2021 zullen verschijnen in het dossier 'Wonen in de Metropoolregio Amsterdam'.