Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Factsheet Wonen in Laren 2021 (WiMRA)

De gegevens in deze factsheet zijn afkomstig uit het onderzoek ‘Wonen in de Metropoolregio Amsterdam’ (WiMRA), gehouden in 2021. Het onderzoek bestaat uit een enquête onder huishoudens in 31 gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam.

In Laren wonen relatief veel stellen zonder kinderen (31 procent). Gemiddeld in de deelregio ligt dit aandeel op 28 procent en in de MRA op 26 procent. Daarnaast wonen er ten opzichte van de MRA weinig alleenwonenden (34 procent). Laren telt relatief veel huishoudens van 75 jaar en ouder: 22 procent, tegenover 13 procent in de deelregio en 9 procent in de MRA. Ook de groep 55-75 jaar is met 41 procent relatief sterk vertegenwoordig. Daarentegen wonen er veel minder jonge huishoudens (18-34 jaar: 5 procent; MRA: 20 procent).

Huishoudens in Laren behoren relatief vaak tot de hoge inkomens: 54 procent heeft een inkomen boven de €60.036 (MRA: 42 procent). Het gaat in Laren vooral om de hoogste inkomensgroep (> €80.048: 40 procent; MRA: 28 procent). Het aandeel huishoudens met een inkomen tot de huurtoeslaggrens is met 17 procent lager dan gemiddeld in de deelregio (21 procent) en de MRA (24 procent).

De woningvoorraad in Laren bestaat voor 68 procent uit koopwoningen, dat is hoger dan gemiddeld in de deelregio en de MRA (60 procent en 48 procent). De nadruk ligt in Laren op het duurste segment: 59 procent van de woningvoorraad is een koopwoning met een WOZ-waarde van minimaal €438.000. Dat is veel hoger dan in de deelregio (26 procent) en in de MRA (17 procent). Het aandeel corporatiewoningen met een sociale huur is met 15 procent kleiner dan in de deelregio (24 procent) en de MRA (30 procent). Er zijn relatief veel eengezinswoningen: 85 procent (MRA: 48 procent).

Van de recent verhuisde huishoudens heeft 30 procent een dure huurwoning betrokken, bijna drie keer zo veel als in de voorraad aanwezig is (11 procent). Recent verhuisden betrokken vergeleken met de woningvoorraad juist minder vaak een corporatiewoning met een sociale huur (10 procent) of een (dure) koopwoning (49 procent).

Meer uitleg over het onderzoek is terug te lezen in de onderzoeksverantwoording van WiMRA 2021. Alle publicaties van WiMRA 2021 zullen verschijnen in het dossier 'Wonen in de Metropoolregio Amsterdam'.