Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Factsheet Wonen in Lelystad 2021 (WiMRA)

De gegevens in deze factsheet zijn afkomstig uit het onderzoek ‘Wonen in de Metropoolregio Amsterdam’ (WiMRA), gehouden in 2021. Het onderzoek bestaat uit een enquête onder huishoudens in 31 gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam.

In Lelystad wonen relatief veel stellen met kinderen (29 procent), gemiddeld in de MRA ligt dit aandeel op 25 procent. Drie op de tien huishoudens in Lelystad zijn alleenwonend, dat is minder dan gemiddeld in de MRA (39 procent). De grootste groep huishoudens is tussen de 35 en 54 jaar (39 procent) net als in de deelregio. Er wonen wat minder jonge huishoudens (18-34 jaar) in vergelijking met het gemiddelde in de MRA (15 procent versus 20 procent).

Relatief veel huishoudens in Lelystad hebben een middeninkomen (22 procent tegenover 16 procent gemiddeld in de MRA). Het percentage laagste inkomens in Lelystad (25 procent) is iets hoger dan in de deelregio (21 procent) en ongeveer gelijk aan het gemiddelde in de MRA (24 procent). Het aandeel hoge inkomens in Lelystad is iets lager (39 procent) dan gemiddeld in de MRA (41 procent).

De woningvoorraad in Lelystad bestaat voor 64 procent uit koopwoningen, dat aandeel is even hoog als in de deelregio maar hoger dan gemiddeld in de MRA (48 procent). Van de woningvoorraad is 30 procent een koopwoning met een WOZ-waarde tussen de 188.000 en 296.000 euro (MRA: 12 procent). Daarnaast bestaat de woningvoorraad voor een kwart (26 procent) uit corporatiewoningen met een sociale huur. Dit is lager dan in de MRA (30 procent). In Lelystad zijn relatief veel eengezinswoningen (85 procent versus 48 procent in de MRA).

Van de recent verhuisde huishoudens heeft 31 procent een sociale huurwoning van een corporatie betrokken, dat is meer dan er in de voorraad aanwezig is (26 procent). Recent verhuisden gingen in Lelystad verhoudingsgewijs minder vaak in middeldure koop wonen (20 procent) dan dat dit segment in de voorraad aanwezig is (30 procent).

Meer uitleg over het onderzoek is terug te lezen in de onderzoeksverantwoording van WiMRA 2021. Alle publicaties van WiMRA 2021 zullen verschijnen in het dossier 'Wonen in de Metropoolregio Amsterdam'.