Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Factsheet Wonen in Oostzaan 2021 (WiMRA)

De gegevens in deze factsheet zijn afkomstig uit het onderzoek ‘Wonen in de Metropoolregio Amsterdam’ (WiMRA), gehouden in 2021. Het onderzoek bestaat uit een enquête onder huishoudens in 31 gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam.

Oostzaan telt ongeveer 4.000 huishoudens. Er wonen verhoudingsgewijs veel huishoudens met kinderen (stellen met kinderen: 31 procent; eenoudergezinnen: 15 procent). Er wonen minder alleenwonenden in Oostzaan dan gemiddeld in de MRA (30 procent versus 39 procent). Ook wonen er met 9 procent minder jonge huishoudens (18-34 jaar) in vergelijking met in de MRA (20 procent). Daarentegen is het aandeel 55-plushuishoudens in Oostzaan juist weer hoger dan gemiddeld in MRA (53 procent versus 44 procent).

In Oostzaan behoort 38 procent van de huishoudens tot de hoogste inkomens. Dit aandeel is hoger dan in de deelregio en in de MRA (resp. 25 procent en 28 procent). Het aandeel huishoudens met een inkomen tot de sociale huurgrens is met 30 procent lager dan gemiddeld in de deelregio (40 procent) en de MRA (42 procent).

De woningvoorraad in Oostzaan bestaat voor 67 procent uit koopwoningen, dat is hoger dan gemiddeld in de deelregio en de MRA (62 procent en 48 procent). De nadruk ligt in Oostzaan op het dure segment: 63 procent van de woningvoorraad is een koopwoning met een WOZ-waarde van meer dan €296.000 (MRA: 34 procent). Het aandeel corporatiewoningen met een sociale huur in Oostzaan (28 procent) is nagenoeg gelijk aan het gemiddelde van de deelregio en de MRA (beiden 30 procent). In Oostzaan zijn relatief veel eengezinswoningen (81 procent versus 73 procent in de deelregio).

Van de recent verhuisde huishoudens heeft 25 procent een middeldure koopwoning betrokken. Dit is minder dan in de voorraad aanwezig is (40 procent). Recent verhuisden betrokken juist relatief vaak een sociale huurwoning (47 procent, tegenover 30 procent aanwezig in de voorraad).

Meer uitleg over het onderzoek is terug te lezen in de onderzoeksverantwoording van WiMRA 2021. Alle publicaties van WiMRA 2021 zullen verschijnen in het dossier 'Wonen in de Metropoolregio Amsterdam'.