Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Factsheet Wonen in Ouder-Amstel 2021 (WiMRA)

De gegevens in deze factsheet zijn afkomstig uit het onderzoek ‘Wonen in de Metropoolregio Amsterdam’ (WiMRA), gehouden in 2021. Het onderzoek bestaat uit een enquête onder huishoudens in 31 gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam.

In Ouder-Amstel wonen 6.374 huishoudens. Er wonen wat meer alleenwonenden dan in de deelregio (33 procent versus 30 procent) maar minder dan gemiddeld in de MRA (39 procent). Daarnaast wonen er wat meer stellen zonder kinderen (29 procent) dan gemiddeld in de deelregio (27 procent). De inwoners van de gemeente zijn veelal wat ouder dan gemiddeld in deelregio en de MRA. In Ouder-Amstel is ruim de helft (52 procent) van de huishoudens 55-plus (MRA: 44 procent).

Huishoudens in Ouder-Amstel behoren, net als gemiddeld in de deelregio, relatief vaak tot de hoogste inkomens: 36 procent heeft een inkomen boven de €80.048 (MRA: 28 procent). Het aandeel huishoudens met een inkomen tot de grens voor sociale huur is met 37 procent wat hoger dan gemiddeld in de deelregio (35 procent) maar lager dan in de MRA (42 procent). In de gemeente heeft 18 procent van de huishoudens een middeninkomen, gemiddeld in de MRA gaat het om 16 procent.

Ruim de helft (55 procent) van de woningvoorraad is een koopwoning. Het aandeel ligt wat lager dan gemiddeld in de deelregio (58 procent) maar hoger dan in de MRA (48 procent). De nadruk ligt in Ouder-Amstel op het dure segment: 44 procent van de woningvoorraad is een koopwoning met een WOZ-waarde van meer dan €438.000 (MRA: 17 procent). Het aandeel corporatiewoningen met een sociale huur ligt met 27 procent nabij het gemiddelde in de MRA (30 procent). In Ouder-Amstel is 57 procent van woningen een eengezinswoning, in de deelregio gaat het om 67 procent.

Recent verhuisden in Ouder-Amstel betrokken relatief vaak een dure huurwoning (27 procent, versus 6 procent aanwezig in de woningvoorraad). Koopwoningen werden verhoudingsgewijs juist weinig betrokken (32 procent, versus 55 procent aanwezig in de woningvoorraad).

Meer uitleg over het onderzoek is terug te lezen in de onderzoeksverantwoording van WiMRA 2021. Alle publicaties van WiMRA 2021 zullen verschijnen in het dossier 'Wonen in de Metropoolregio Amsterdam'.