Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Factsheet Wonen in Purmerend 2021 (WiMRA)

De gegevens in deze factsheet zijn afkomstig uit het onderzoek ‘Wonen in de Metropoolregio Amsterdam’ (WiMRA), gehouden in 2021. Het onderzoek bestaat uit een enquête onder huishoudens in 31 gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam.

In Purmerend wonen relatief veel stellen met kinderen (32 procent tegenover 30 procent in de deelregio en 25 procent in de MRA). Daarnaast is 33 procent van de huishoudens een stel zonder kinderen, ook dit is hoger dan gemiddeld (MRA: 26 procent). Het aandeel jonge huishoudens is relatief laag in Purmerend (15 procent vs. 20 procent in de MRA). Er wonen er iets meer huishoudens tussen de 55 en 75 jaar (39 procent) dan gemiddeld in de MRA (35 procent). Ook wonen er wat meer huishoudens van 75 jaar en ouder (12 procent).

Huishoudens in Purmerend behoren relatief vaak tot de hogere inkomens (€60.036-€80.048: 18 procent versus 13 procent in de MRA), maar minder vaak tot de hoogste inkomens (>€80.048: 25 procent versus 28 procent). Het aandeel huishoudens met een inkomen tot de huurtoeslaggrens is met 19 procent lager dan gemiddeld in de MRA (24 procent). Het aandeel middeninkomens (€40.024-€60.036) is met 19 procent iets groter dan gemiddeld in de MRA (16 procent).

In Purmerend staan relatief veel eengezinswoningen (71 procent versus 48 procent in de MRA). De woningvoorraad bestaat voor 59 procent uit koopwoningen, dat is iets lager dan gemiddeld in de deelregio (62 procent) maar hoger dan in de MRA (48 procent). De helft van de woningen heeft een WOZ waarde tussen de €188.000 en €438.000 (MRA: 29 procent). Van de woningvoorraad is 32 procent een sociale huurwoning van een corporatie, gemiddeld in de deelregio en de MRA gaat het om 30 procent).

Van de recent verhuisde huishoudens heeft 13 procent een middeldure huurwoning betrokken, dat is meer dan er in de voorraad aanwezig is (5 procent). Aan de andere kant betrokken recent verhuisden minder vaak middeldure koopwoningen (36 procent, terwijl in de voorraad het aandeel van dit type woningen 50 procent is).

Meer uitleg over het onderzoek is terug te lezen in de onderzoeksverantwoording van WiMRA 2021. Alle publicaties van WiMRA 2021 zullen verschijnen in het dossier 'Wonen in de Metropoolregio Amsterdam'.