Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Factsheet Wonen in Uithoorn 2021 (WiMRA)

De gegevens in deze factsheet zijn afkomstig uit het onderzoek ‘Wonen in de Metropoolregio Amsterdam’ (WiMRA), gehouden in 2021. Het onderzoek bestaat uit een enquête onder huishoudens in 31 gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam.

Uithoorn telt in totaal 13.126 huishoudens. Er wonen in Uithoorn verhoudingsgewijs minder alleenwonenden (28 procent) dan gemiddeld in de deelregio (30 procent) en in de MRA (39 procent). Daarnaast wonen er in Uithoorn wat minder jonge huishoudens (18-34 jaar) in vergelijking met gemiddeld in de MRA (12 procent versus 20 procent). Het aandeel 75-plushuishoudens (13 procent) ligt juist wat hoger dan gemiddeld in de MRA (9 procent).

In Uithoorn behoren huishoudens relatief vaak tot de hoge inkomens: 49 procent heeft een inkomen boven de €60.036 (MRA: 41 procent). Het aandeel huishoudens met een inkomen tot de huurtoeslaggrens is met 16 procent juist lager dan gemiddeld in de deelregio (18 procent) en de MRA (24 procent).

De woningvoorraad in Uithoorn bestaat voor 60 procent uit koopwoningen, dat is hoger dan gemiddeld in de deelregio en de MRA (57 procent en 48 procent). De nadruk ligt in Uithoorn op het dure segment: 51 procent van de woningvoorraad is een koopwoning met een WOZ-waarde van meer dan €296.000 (MRA: 34 procent en deelregio: 49 procent). Het aandeel huurwoningen met een vrije sector huur ligt met 11 procent onder het gemiddelde in de deelregio (16 procent) en de MR (16 procent). In Uithoorn zijn relatief veel eengezinswoningen (75 procent versus 67 procent in de deelregio).

Van de recent verhuisde huishoudens heeft 23 procent een koopwoning betrokken met een WOZ waarde van meer dan €438.000. Dat is wat meer dan er in de voorraad aanwezig is (15 procent). Recent verhuisden gingen in Uithoorn ook verhoudingsgewijs vaak in dure huur wonen (12 procent versus 4 procent dure huur aanwezig in de woningvoorraad).

Meer uitleg over het onderzoek is terug te lezen in de onderzoeksverantwoording van WiMRA 2021. Alle publicaties van WiMRA 2021 zullen verschijnen in het dossier 'Wonen in de Metropoolregio Amsterdam'.