Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Factsheet Wonen in Velsen 2021 (WiMRA)

De gegevens in deze factsheet zijn afkomstig uit het onderzoek ‘Wonen in de Metropoolregio Amsterdam’ (WiMRA), gehouden in 2021. Het onderzoek bestaat uit een enquête onder huishoudens in 31 gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam.

In Velsen wonen 31.211 huishoudens. Ongeveer een derde hiervan woont alleen (32 procent). Dat is evenveel als in de deelregio IJmond en minder dan gemiddeld in de MRA (39 procent). Verhoudingsgewijs telt Velsen veel stellen met kinderen (29 procent versus 25 procent in de MRA) en zonder kinderen (29 procent versus 26 procent in de MRA). Er zijn in Velsen relatief veel huishoudens in de hogere leeftijdsklassen. Bijna twee derde (63 procent in Velsen, 62 procent in IJmond) van de huishoudens is 55 jaar of ouder, tegenover 44 procent in de MRA. Het aandeel jonge huishoudens (18-34 jaar) ligt lager (14 procent versus 20 procent in de MRA).

Vergeleken met de deelregio moeten in Velsen relatief veel huishoudens rondkomen van een inkomen tot de huurtoeslaggrens (23 procent versus 21 procent in IJmond). Het aandeel hoge inkomens (€60.036 of meer) ligt in Velsen en de deelregio wat lager dan gemiddeld (40 procent versus 42 procent in de MRA).

De woningvoorraad in Velsen bestaat net als in de deelregio voor 57 procent uit koopwoningen, dat is meer dan gemiddeld in de MRA (48 procent). Het gaat in Velsen relatief vaak om betaalbare koopwoningen: 23 procent heeft een WOZ-waarde tot €296.000, tegenover 13 procent gemiddeld in de MRA. Het aandeel corporatiewoningen met een sociale huur ligt met 32 procent boven het gemiddelde in de deelregio (31 procent) en de MRA (30 procent). In Velsen zijn relatief veel eengezinswoningen (65 procent versus 48 procent in de MRA).

Van de huishoudens die recent binnen of naar Velsen verhuisd zijn betrok 15 procent een huurwoning in de vrije sector. Dat is meer dan het aandeel van dit segment in de totale woningvoorraad (8 procent). Recent verhuisden betrokken verhoudingsgewijs minder vaak een sociale huurwoning van een corporatie (26 procent versus 32 procent in de woningvoorraad).

Meer uitleg over het onderzoek is terug te lezen in de onderzoeksverantwoording van WiMRA 2021. Alle publicaties van WiMRA 2021 zullen verschijnen in het dossier 'Wonen in de Metropoolregio Amsterdam'.