Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Factsheet Wonen in Waterland 2021 (WiMRA)

De gegevens in deze factsheet zijn afkomstig uit het onderzoek ‘Wonen in de Metropoolregio Amsterdam’ (WiMRA), gehouden in 2021. Het onderzoek bestaat uit een enquête onder huishoudens in 31 gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam.

In Waterland wonen ruim 7.500 huishoudens. De meesten wonen er als stel zonder kinderen (35 procent) of als stel met kinderen (34 procent). Dit aandeel is beide hoger dan gemiddeld in de deelregio en de MRA. Relatief weinig wonen alleen (22 procent). Er wonen minder jonge huishoudens (18-34 jaar) in vergelijking met de MRA (10 procent versus 20 procent). Daarentegen wonen er relatief meer oudere huishoudens (55-75 jaar) in Waterland (42 procent) dan gemiddeld in de deelregio en de MRA (resp. 38 procent en 35 procent). En ook de oudste groep van 75+ is sterker vertegenwoordigd (14 procent vs. 9 procent).

Huishoudens in Waterland behoren relatief vaak tot de hoge inkomens: 58 procent heeft een inkomen boven de €60.036 (MRA: 41 procent). Het percentage huishoudens met een inkomen tot de sociale huurgrens (<€40.024) is 27 procent. Dit is veel lager dan gemiddeld in de deelregio (40 procent) de MRA (42 procent).

De woningvoorraad in Waterland bestaat voor 69 procent uit koopwoningen, dat is hoger dan gemiddeld in de deelregio en de MRA (61 procent en 48 procent). In Waterland staan relatief veel woningen met een WOZ-waarde tussen de €296.000 en €438.000 (31 procent) en woningen met een WOZ-waarde van meer dan €438.000 (26 procent). Het aandeel corporatiewoningen met een sociale huur ligt met 23 procent onder het gemiddelde in de deelregio en de MRA (beiden 30 procent).

Van de recent verhuisde huishoudens heeft 35 procent een dure koopwoning betrokken, dat is meer dan er van dit segment in de voorraad aanwezig is (26 procent). Het aandeel recent verhuisden dat een sociale huurwoning van een corporatie betrok is gelijk aan het aandeel van dit segment in de voorraad (23 procent).

Meer uitleg over het onderzoek is terug te lezen in de onderzoeksverantwoording van WiMRA 2021. Alle publicaties van WiMRA 2021 zullen verschijnen in het dossier 'Wonen in de Metropoolregio Amsterdam'.