Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Factsheet Wonen in Weesp 2021 (WiMRA)

De gegevens in deze factsheet zijn afkomstig uit het onderzoek ‘Wonen in de Metropoolregio Amsterdam’ (WiMRA), gehouden in 2021. Het onderzoek bestaat uit een enquête onder huishoudens in 31 gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam.

In Weesp wonen, net als gemiddeld in Gooi en Vechtstreek, relatief wat meer stellen met kinderen (28 procent vs. 25 procent in de MRA). Daarnaast wonen er wat meer stellen zonder kinderen (28 procent vs. 26 procent), en juist minder alleenwonenden (35 procent vs. 39 procent). Vergeleken met de deelregio telt Weesp relatief veel jonge huishoudens (18-34 jaar): 18 procent versus 13 procent. De groep 55-plussers is in Weesp kleiner (45 procent), dan in de deelregio (51 procent). Weesp is de afgelopen jaren gegroeid, vooral door nieuwbouw in het duurdere (koop)segment en de resulterende instroom van hoge inkomens.

Huishoudens in Weesp en de deelregio behoren vergeleken met de MRA wat vaker tot de hoge inkomens: 45 procent heeft een inkomen boven de €60.036 (MRA: 41 procent). Het aandeel huishoudens met een laag inkomen is met 39 procent gelijk aan gemiddeld in de deelregio, maar lager dan de MRA (42 procent).

De woningvoorraad in Weesp bestaat voor 56 procent uit koopwoningen, dat is hoger dan gemiddeld in de MRA (48 procent), maar lager dan in de deelregio (60 procent). De nadruk ligt in Weesp op het dure segment: 47 procent van de woningvoorraad is een koopwoning met een WOZ-waarde van meer dan €296.000 (MRA: 34 procent). Het aandeel corporatiewoningen met een sociale huur is met 30 procent gelijk aan het MRA-gemiddelde, maar hoger dan in de deelregio (24 procent). In Weesp zijn verhoudingsgewijs meer eengezinswoningen (65 procent) dan in de MRA (48 procent), maar minder dan in de deelregio (70 procent).

Van de recent verhuisde huishoudens betrok 25 procent een sociale huurwoning van een corporatie, dat is minder dan er in de voorraad aanwezig is (33 procent). Recent verhuisden gingen in Weesp relatief vaak in dure huur wonen: 18 procent versus 5 procent aanwezig in de woningvoorraad.

Meer uitleg over het onderzoek is terug te lezen in de onderzoeksverantwoording van WiMRA 2021. Alle publicaties van WiMRA 2021 zullen verschijnen in het dossier 'Wonen in de Metropoolregio Amsterdam'.