Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Factsheet Wonen in Wijdemeren 2021 (WiMRA)

De gegevens in deze factsheet zijn afkomstig uit het onderzoek ‘Wonen in de Metropoolregio Amsterdam’ (WiMRA), gehouden in 2021. Het onderzoek bestaat uit een enquête onder huishoudens in 31 gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam.

In Wijdemeren wonen relatief veel stellen zonder kinderen (33 procent). Dit aandeel is zowel in de deelregio als gemiddeld in de MRA lager (resp. 28 procent en 26 procent). Bovendien wonen er meer stellen met kinderen (31 procent). Het aandeel alleenwonenden is lager (29 procent) dan gemiddeld in de MRA (39 procent). Er wonen meer oudere huishoudens (55 jaar en ouder) in Wijdemeren (60 procent) dan gemiddeld in de deelregio en de MRA (resp. 51 procent en 44 procent). Daarentegen ligt het aandeel jonge huishoudens lager in Wijdemeren (9 procent) dan gemiddeld in de MRA (20 procent).

Huishoudens in Wijdemeren behoren iets vaker tot de hoge inkomens: 49 procent heeft een inkomen boven de €60.036 (MRA: 41 procent). Het aandeel huishoudens met een inkomen tot de huurtoeslaggrens is lager in Wijdemeren (16 procent) dan gemiddeld in de deelregio (21 procent) en de MRA (24 procent).

De woningvoorraad in Wijdemeren bestaat bovengemiddeld uit koopwoningen (69 procent). Dit aandeel is gemiddeld in de deelregio 60 procent en de MRA 48 procent. Het grootste deel van de woningvoorraad is een koopwoning met een WOZ-waarde van meer dan €296.000, namelijk 62 procent (MRA: 34 procent). Daarentegen zijn er minder corporatiewoningen met een sociale huur (19 procent). Wijdemeren kent relatief veel eengezinswoningen (86 procent versus 48 procent in de MRA).

De recent verhuisden betrokken relatief vaker een sociale huur woning van een corporatie dan dat in de voorraad aanwezig is (28 procent versus 19 procent). Recent verhuisden gingen in Wijdemeren minder vaak in middeldure koopwoningen wonen (22 procent versus 36 procent in de woningvoorraad).

Meer uitleg over het onderzoek is terug te lezen in de onderzoeksverantwoording van WiMRA 2021. Alle publicaties van WiMRA 2021 zullen verschijnen in het dossier 'Wonen in de Metropoolregio Amsterdam'.