Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Factsheet Wonen in Wormerland 2021 (WiMRA)

De gegevens in deze factsheet zijn afkomstig uit het onderzoek ‘Wonen in de Metropoolregio Amsterdam’ (WiMRA), gehouden in 2021. Het onderzoek bestaat uit een enquête onder huishoudens in 31 gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam.

In Wormerland wonen relatief veel stellen met kinderen (32 procent tegenover 25 procent in de MRA). Toch wonen er net als in de MRA vooral alleenwonenden (35 procent). Er wonen daarnaast wat minder jonge huishoudens (18-34 jaar) en meer 75-plus huishoudens (11 procent tegenover 20 procent in de MRA, 16 procent tegenover 9 procent in de MRA). De inkomensverdeling in Wormerland is vergelijkbaar met de MRA: ongeveer vier op de tien huishouders behoren tot de hogere inkomens (een inkomen boven de €60.036). Ongeveer een vijfde van de huishoudens heeft een inkomen tot de huurtoeslaggrens.

In Wormerland zijn relatief veel eengezinswoningen (78 procent versus 73 procent in de deelregio). Bijna twee derde van de woningvoorraad in Wormerland bestaat uit koopwoningen. Dat is hoger dan gemiddeld in de deelregio en de MRA (62 procent en 48 procent). Dit zijn vooral koopwoningen in het duurdere segment: ruim een derde van de woonvoorraad bestaat uit koopwoningen met een WOZ-waarde van meer dan €296.000 (MRA: 34 procent). Ook bijna een derde van de woonvoorraad bestaat uit corporatiewoningen met een sociale huur. Dit aandeel is vergelijkbaar met de deelregio en de MRA. In tegenstelling tot koopwoningen, zien we in Wormerland relatief weinig woningen met een middeldure of dure huur (4 procent tegenover 16 procent in de MRA).

Van de recent verhuisde huishoudens heeft 25 procent een koopwoning met een WOZ-waarde van €188.000-€296.000 betrokken, dat is wat meer dan er in de voorraad aanwezig is (23 procent). Recent verhuisden gingen in Wormerland ook verhoudingsgewijs vaak in een particuliere sociale huurwoning wonen (8 procent versus 2 procent aanwezig in de woningvoorraad).

Meer uitleg over het onderzoek is terug te lezen in de onderzoeksverantwoording van WiMRA 2021. Alle publicaties van WiMRA 2021 zullen verschijnen in het dossier 'Wonen in de Metropoolregio Amsterdam'.