Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Factsheet Wonen in Zaanstad 2021 (WiMRA)

De gegevens in deze factsheet zijn afkomstig uit het onderzoek ‘Wonen in de Metropoolregio Amsterdam’ (WiMRA), gehouden in 2021. Het onderzoek bestaat uit een enquête onder huishoudens in 31 gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam.

In Zaanstad wonen ruim 70.000 huishoudens. Het grootste aandeel is alleenwonend, maar dit aandeel is lager dan gemiddeld in de MRA (34 procent tegenover 39 procent). Er wonen wat minder jonge huishoudens (18-34 jaar) en meer 75+ -huishoudens in Zaanstad dan in de MRA.

Iets lager dan gemiddeld in de MRA en Zaanstreek-Waterland hebben in Zaanstad ongeveer vier op de tien huishoudens een inkomen hoger dan €60.036. Het aandeel huishoudens met een inkomen tot de huurtoeslaggrens is met 22 procent ook vergelijkbaar met gemiddeld in Zaanstreek-Waterland (20 procent) en de MRA (24 procent).

De woningvoorraad in Zaanstad bestaat uit ongeveer 69.000 woningen. Ruim twee derde hiervan is een eengezinswoning, dit is minder dan in de regio (73 procent) maar meer dan in de MRA (48 procent). Ruim de helft (55 procent) is een koopwoning, dit is ook vaker dan in de MRA (48 procent) en minder dan in de deelregio (61 procent). De nadruk ligt in Zaanstad op het goedkopere segment: 31 procent van de woningvoorraad is een koopwoning met een WOZ-waarde van minder dan €296.000 (MRA: 13 procent). Het aandeel sociale huurwoningen is met ruim een derde vergelijkbaar met de MRA (beiden 37 procent). Dit zijn wel vaker corporatiewoningen dan in de MRA.

Van de recent verhuisde huishoudens heeft 38 procent een sociale huurwoning van een corporatie betrokken, dat is iets vaker dan wat er in de voorraad aanwezig is. Recent verhuisden gingen in Zaanstad ook verhoudingsgewijs vaak in dure huur wonen (6 procent versus 2 procent dure huur aanwezig in de woningvoorraad). Ze gaan relatief minder vaak in een koopwoning wonen (44 procent versus 55 procent in de voorraad aanwezig).

Meer uitleg over het onderzoek is terug te lezen in de onderzoeksverantwoording van WiMRA 2021. Alle publicaties van WiMRA 2021 zullen verschijnen in het dossier 'Wonen in de Metropoolregio Amsterdam'.