Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Factsheet Wonen in Zandvoort 2021 (WiMRA)

De gegevens in deze factsheet zijn afkomstig uit het onderzoek ‘Wonen in de Metropoolregio Amsterdam’ (WiMRA), gehouden in 2021. Het onderzoek bestaat uit een enquête onder huishoudens in 31 gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam.

Zandvoort telt 8.590 huishoudens. In de gemeente wonen relatief wat minder huishoudens met kinderen (31 procent versus 35 procent in de deelregio Zuid-Kennemerland). De leeftijd ligt relatief hoog: 57 procent van de huishoudens is ouder dan 55 jaar (45 procent is tussen de 55 en 75 jaar en 12 procent is 75-plus). In de deelregio ligt het aandeel 55-plus huishoudens op 47 procent en in de MRA op 44 procent.

De inkomens in Zandvoort zijn vergelijkbaar met het gemiddelde in de MRA, maar lager dan gemiddeld in Zuid-Kennemerland. In Zandvoort heeft 42 procent een inkomen tot €40.024, in Zuid-Kennemerland is dit 39 procent en in de MRA 42 procent. De middeninkomens zijn relatief sterk vertegenwoordigd, 19 procent heeft een inkomen tussen €40.024 en €60.036, ten opzichte van 16 procent gemiddeld in de deelregio en de MRA.

Er staan 9.706 woningen in Zandvoort, dat zijn minder vaak eengezinswoningen dan in de deelregio (44 procent versus 56 procent). De woningvoorraad bestaat voor 54 procent uit koopwoningen, dat is vergelijkbaar met het gemiddelde in de deelregio (56 procent) en hoger dan in de MRA (48 procent). Het aandeel dure koopwoningen is met 25 procent lager dan gemiddeld in de deelregio (30 procent) maar hoger dan in de MRA (17 procent). Het aandeel corporatiewoningen met een sociale huur ligt met 28 procent boven het gemiddelde in de deelregio (25 procent), maar net onder het gemiddelde in de MRA (30 procent).

Van de recent verhuisde huishoudens heeft 20 procent een dure huurwoning betrokken, dat is veel meer dan er in de voorraad aanwezig is (5 procent). De sociale huur van corporaties werd relatief minder vaak betrokken (20 procent) ten opzichte van wat er aanwezig is in de voorraad (28 procent).

Meer uitleg over het onderzoek is terug te lezen in de onderzoeksverantwoording van WiMRA 2021. Alle publicaties van WiMRA 2021 zullen verschijnen in het dossier 'Wonen in de Metropoolregio Amsterdam'.