Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Jongeren niet in beeld 2020

  • Publicatie
  • november 2022

Dit rapport beschrijft de situatie van 16- tot en met 26-jarige Amsterdammer die op een bepaald moment niet werken en geen onderwijs volgen. In veel literatuur wordt deze groep aangeduid als NEET - Not in Employment, Education or Training. Een deel van de NEET populatie vanaf 18 jaar ontvangt een uitkering voor werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of bijstand en is hierdoor in beeld bij de gemeente of het UWV. Jongeren die geen werk hebben, geen opleiding volgen en ook geen uitkering ontvangen worden 'buiten beeld' genoemd. Deze jongeren staan wel ingeschreven in de Basisregistratie Personen.

Ruim elfduizend jongeren zonder opleiding, werk of uitkering

Eind 2020 was 11,8% van de jongeren (16 t/m 26 jaar) in Amsterdam niet aan het werk of in opleiding (n= 16.400). Deze groep wordt in verschillende onderzoeken aangeduid als NEET (Neither Employed, Nor in Education or Training). Binnen deze groep zijn er 11.820 die geen uitkering ontvangen, geen opleiding volgen en geen werk hebben. Deze groep jongeren wordt bestempeld als ‘buiten beeld’. In deze rapportage is de situatie van de NEET groep en jongeren die buiten beeld zijn is in kaart gebracht per december 2020. Eerder onderzoek door O&S beschreef de situatie al voor december 2017.

Daling aantal jongeren met NEET en buiten beeld status

In december 2020 waren er 16.400 jongeren met de NEET status (11,8%) en 11.820 jongeren buiten beeld (8,5%). Dit is een daling ten opzichte van de meting met peildatum december 2017. Toen had 14,6% van de jongeren een NEET status en was 11,2% van de jongeren buiten beeld. Van de groep buiten beeld heeft 45% deze status reeds langer dan 6 maanden. Dit laat zien dat buiten beeld raken vaak niet van korte duur is. Het aandeel jongeren dat langdurig buiten beeld is, is sinds 2017 wel gelijk gebleven.

Aandeel jongeren (16 t/m 26 jaar) buiten beeld naar achtergrondkenmerken

Bron: O&S, december 2020

Jongeren met partner en kind en jongeren zonder startkwalificatie vaak lang buiten beeld

Jongeren zonder startkwalificatie of van wie het onbekend is of zij een startkwalificatie hebben zijn relatief vaak buiten beeld. Ook jongeren die recent geïmmigreerd zijn naar Nederlands (afgelopen 5 jaar) zijn vaker buiten beeld. Daarnaast is ongeveer een kwart (25,3%) van de jongeren met een kind die samenwonen met een partner buiten beeld, vooral vrouwen met een kind die samenwonen zijn vaker buiten beeld. Deze groepen; jongeren met een kind die samenwonen met hun partner en jongeren zonder startkwalificatie blijven daarnaast ook vaker langer buiten beeld, waarschijnlijk omdat zij voor hun kind zorgen. De groepen die geïdentificeerd zijn als vaker buiten beeld komen overeen met eind 2017, alhoewel de verschillen tussen groepen kleiner zijn geworden.

Wel werkervaring maar weinig gebruik van WW

Van de jongeren die buiten beeld zijn heeft meer dan de helft (54%) werkervaring, waarvan een derde (33%) ook in 2020 nog heeft gewerkt. Opvallend is dat van deze groep slechts 11% gebruik heeft gemaakt van de WW tussen het hebben van een baan en de buiten beeld status, waarschijnlijk hebben zij zeer kort gewerkt en geen WW-rechten opgebouwd. Tot slot zijn er duidelijke verschillen tussen stadsdelen in het aantal jongeren dat buiten beeld is. In Centrum en Nieuw-West zijn jongeren het vaakst en het langst buiten beeld.

Deze publicatie maakt deel uit van het thema
Deel deze pagina: