Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Minima in Amsterdam Kerncijfers 2020

In deze factsheet presenteert O&S de belangrijkste cijfers over de Amsterdamse minimapopulatie in 2020, het eerste coronajaar. Voor het eerst sinds 2014 nam het aantal minimahuishoudens in de stad licht toe.

Van de Amsterdamse huishoudens behoorde 15,7 procent in 2020 tot de minima: zij hebben een huishoudinkomen tot 120 procent van het sociaal minimum (SM) en hebben daarnaast weinig vermogen. Dit betrof in 2020 ruim 66.500 huishoudens in Amsterdam.

Sinds 2014 daalde het aantal minimahuishoudens in zowel relatieve als absolute zin. In 2020 nam het aantal minimahuishoudens voor het eerst weer licht toe, met ongeveer 1.000 ten opzichte van 2019. In relatieve zin bleef de omvang van de groep echter gelijk, omdat ook de totale bevolking licht toenam. Hiermee is de daling in het percentage minima van vijf achtereenvolgende jaren gestopt.

Alle cijfers zijn afkomstig van CBS en bewerkt door O&S. De cijfers hebben betrekking op de doelpopulatie van de armoedemonitor: particuliere huishoudens van wie het inkomen het hele jaar bekend is, exclusief studentenhuishoudens en instituutbewoners. De cijfers voor 2020 zijn voorlopige cijfers.