Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Monitor Warenmarkten 2022

De kwaliteit van producten is de belangrijkste reden voor marktbezoek in Amsterdam. Dit blijkt uit de Monitor Markten 2022, een onderzoek waarbij ruim duizend bezoekers op de markt, 900 passanten in de buurt van de markt en 200 marktondernemers zijn geïnterviewd. In 2017 was dit onderzoek op een vergelijkbare manier uitgevoerd en toen gaven de meeste respondenten juist aan de markt te bezoeken voor de gezelligheid.

Downloads

Toon meer

Nog meer dan in 2017 kopen bezoekers en passanten in 2022 op de markt groente en fruit. Uiteraard zijn dit de producten die veelal aangeboden worden op de markt. Daarnaast kopen ze vis, maar dat wordt juist minder vaak genoemd dan in 2017.

Een andere opvallende bevinding is dat de bezoekfrequentie onder bezoekers en passanten nauwelijks is veranderd ten opzichte van 2017. De helft van de geïnterviewden op en rond de markt gaan ongeveer één keer per week naar de markt.

wordt niet gebruikt

Bezoekfrequentie warenmarkten Amsterdam 2017 en 2022 (procenten)

Bezoekers en passanten zijn (net als in 2017) het meest positief over het aanbod van producten op de markten in Centrum (Noordermarkt, Lindengracht). De twee nieuwe eendaagse markten die meegenomen zijn in dit onderzoek (Hermitagemarkt en Zuidasmarkt) worden eveneens goed beoordeeld. Een aantal markten in de buitenwijken, Anton de Komplein, Kraaiennest en Buikslotermeerplein worden beter beoordeeld dan in 2017, maar op veel punten krijgen zij toch nog steeds een lage score.

Daarnaast hebben ruim tweehonderd marktondernemers meegewerkt aan het onderzoek. Een groter deel dan in 2017 (ongeveer een derde in 2022) meent dat het aanbod op hun markt goed is en dat er niets veranderd hoeft te worden. Ook zijn ondernemers meer dan in 2017 te spreken over de onderlinge samenwerking. Dit geldt met name voor ondernemers op eendaagse- en biologische markten. De samenwerking met de gemeente blijft wel een heikel punt voor veel ondernemers. Veel van hen zijn hier ontevreden over.

Bezoekers, passanten en ondernemers is ook gevraagd om knel- en verbeterpunten aan te geven. De antwoorden waaieren alle kanten uit, maar geven wel een indruk van de grote en kleine ergernissen op de markt die de marktervaring niet ten goede komt. Zo wordt op veel markten door alle groepen het fietsparkeren als een van de grote zwakke punten gezien. Daarnaast zouden gebruikers zien dat er bankjes geplaatst worden en dat er meer voorzieningen (zoals openbare toiletten, waterpunten) komen.