Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Warenmarkt in Weesp

In deze rapportage worden de bevindingen besproken van het onderzoek naar de warenmarkt in Weesp op basis van een veldwerk dat in mei en juni 2023 in Weesp is gehouden. Het onderzoek maakt deel uit van het overkoepelende onderzoek Monitor Warenmarkten 2022. In de rapportage worden de bevindingen vergeleken met de bevindingen van de andere eendaagse markten in Amsterdam. Met eendaagse markten worden markten bedoeld die maar één keer per week open zijn.

De belangrijkste bevinden zijn als volgt:

 • De gemiddelde leeftijd van de bezoekers en passanten is een stuk hoger dan gemiddeld op andere eendaagse markten in Amsterdam, waarschijnlijk omdat deze markt alleen op dinsdagochtend open is
 • De bezoekfrequentie is ook een stuk hoger dan gemiddeld op andere eendaagse markten in Amsterdam
 • Het merendeel van de ondernemers ziet een afname van het aantal bezoekers
 • De beoordeling van de markt ligt in lijn met de beoordelingen van de andere eendaagse
 • markten in Amsterdam
 • De beste aspecten van de markt in Weesp zijn de sfeer en gezelligheid en de
 • bereikbaarheid
 • De zwakke punten zijn de diversiteit van het aanbod en de stallingsmogelijkheden voor
 • fiets en scooter
 • De ondernemers geven de markt in Weesp hogere cijfers dan gemiddeld in Amsterdam
 • Onderlinge samenwerking tussen de ondernemers en de winkels in de buurt is goed,
 • maar de samenwerking met de stadsgebiedorganisatie kan een stuk beter.