Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Ontwikkeling armoede in coronatijd

De coronacrisis raakt de economie hard. Dit onderzoek brengt in kaart wat de gevolgen hiervan zijn voor de inkomenspositie van Amsterdammers. We maken daarbij een schatting van de instroom in de minimapopulatie in 2020 en blikken vooruit op de (zeer onzekere) ontwikkelingen in 2021 en later. Het onderzoek is gebaseerd op zowel registratie als enquêtegegevens: de polisadministratie voor gegevens over Amsterdammers in loondienst, registraties van het aantal WW, bijstands en Tozo uitkeringen en enquêtegegevens over inkomen en rondkomen.

De afgelopen jaren daalde zowel het aantal als het percentage minimahuishoudens in Amsterdam geleidelijk. Als gevolg van de coronacrisis zal de minimapopulatie in 2020 voor het eerst sinds 2014 zeer waarschijnlijk weer groeien in omvang. Op basis van het huidige onderzoek verwachten we een toename in het aantal minimahuishoudens van 10 procent in 2020 ten opzichte van 2019. Enerzijds raakt de crisis groepen die al kwetsbaar waren, zoals werknemers met een flexibel contract en/of kleine baan, uitkeringsgerechtigden, ouderen en laagopgeleiden. Anderzijds zijn de gevolgen van de crisis vooral merkbaar onder zelfstandig ondernemers en onder jongeren; groepen die onder normale omstandigheden minder kwetsbaar zijn voor armoede.