Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Overstap van het voortgezet onderwijs naar het mbo

Het niveau op het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) sluit vaak aan bij het behaalde diploma in het voortgezet onderwijs (vo). Zo heeft de meerderheid van de studenten op niveau 4 een vmbo-t diploma. Op niveau 3 heeft de meerderheid van de studenten een vmbo-k diploma en op niveau 2 een vmbo-b diploma. Er zijn ook leerlingen met een havo of vwo diploma die het mbo instromen. Zij stromen met name in op niveau 4. Zes procent van de studenten op niveau 4 heeft een havo of vwo diploma. Als we kijken naar alle mbo studenten met een havo/vwo diploma, gaan negen op de tien van hen naar niveau 4.

nvt

Amsterdamse mbo-studenten naar niveau

Als er wordt gekeken naar de aansluiting van het profiel van het behaalde vo-diploma en de sector van de opleiding in het mbo, zien we dat deze het vaakst aansluit bij Economie. Ruim de helft van de studenten (49 procent) die een opleiding volgen binnen de sector Economie heeft ook een diploma in het vo gehaald binnen het Economie profiel. Voor de sectoren Zorg en Welzijn en Techniek wordt er vaker gewisseld en gaat het om respectievelijk 42 procent en 34 procent. Landelijk is de aansluiting voor Zorg en Welzijn het hoogst.

nvt

Amsterdamse mbo-studenten naar vo diploma

Uit eerder onderzoek blijkt overigens dat sectorwisseling geen effect heeft op studiesucces. Een student heeft studiesucces wanneer het diploma met maximaal één jaar studievertraging wordt gehaald. Er is geen verschil in studiesucces tussen studenten die wel van sector zijn gewisseld ten opzichte van studenten die dat niet hebben gedaan.

Over het onderzoek

O&S monitort al een aantal jaar de onderwijsloopbanen van studenten in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Dit doen we in opdracht van Onderwijs, Jeugd en Zorg en Diversiteit (OJZD). Hierbij volgen we studenten die zijn gestart op een Amsterdamse mbo-locatie. De uitkomsten van deze monitor staan in een dataverhaal.

In deze factsheet is meer aandacht besteed aan de overstap van het vo naar het mbo. De meeste studenten die het mbo instromen, hebben in het vo een diploma behaald (78 procent). De overige studenten stromen in vanuit het praktijkonderwijs, vso of vanuit het vo zonder diploma. Studenten die het mbo instromen zonder vo diploma zijn niet meegenomen in deze rapportage. Voor niveau 1 is geen diploma vereist. Dit niveau is daarom buiten beschouwing gelaten.